Gospodarka

61% Polaków nadal pracuje w czasie pandemii – analiza SmartLunch

SmartLunch organizuje posiłki dla firm w całej Polsce w ramach systemu, w którym pracownik samodzielnie zamawia posiłek i otrzymuje go prosto do miejsca pracy.

Pracodawca partycypuje w kosztach posiłku, nie musi się natomiast martwić o organizację procesu. Z rozwiązania korzysta już 34 000 pracowników w ponad 180 firmach. Zdecydowana większość to firmy produkcyjne, zatrudniające od 100 do 2 000 pracowników w jednej lokalizacji. Na podstawie dużej ilości danych o zamówieniach SmartLunch jest w stanie wnioskować o sytuacji w polskich firmach produkcyjnych w czasie pandemii.

„Analizujemy nasze dane pod kątem liczby użytkowników oraz ilości posiłków zamówionych do miejsca pracy. Wnioski formułujemy na podstawie reprezentatywnej próby 10 000 pracowników firm produkcyjnych, którzy regularnie zamawiają posiłki. To czy ktoś zamówił danego dnia posiłek tożsame jest z tym, czy pojawił się w miejscu pracy. Chcemy zweryfikować informacje pojawiające się w mediach o problemach firm produkcyjnych i pokazać ile osób w firmach produkcyjnych rzeczywiście przebywa w miejscu pracy w czasie pandemii” – mówi Mateusz Tałpasz CEO SmartLunch.

Wnioskując na podstawie liczby zamówionych posiłków można oszacować, że na dzień 25 marca 61% pracowników firm produkcyjnych było obecnych w miejscu pracy. Pozostali pracownicy prawdopodobnie przeszli na tryb pracy zdalnej lub wzięli urlopy zdrowotne.
Dotyczy to głównie pracowników biurowych, których pozostaje na miejscu w firmach około 48%. Dużo więcej, bo aż 67%, pojawia się w pracy pracowników którzy wykonują swoje obowiązki bezpośrednio na produkcji. Są to m.in. operatorzy maszyn, mechanicy, inżynierowie czy pracownicy linii produkcyjnych. Jeśli chodzi o podział według branż, to nadal dużą frekwencję pracowników w fabrykach odnotowuje się w produkcji opakowań (74%), branży podzespołów budowlanych (69%) i logistyce (60%).

Polub i udostępnij