Rzeszów

Autobusy będą kursować jak w soboty! Wyjątkiem linie podmiejskie

Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie mając na uwadze aktualne napełnienie autobusów informuje, że od 23 marca 2020 r. wszystkie linie komunikacji miejskiej kursować będą według sobotniego rozkładu jazdy.

Dodatkowo zostaną uruchomione kursy na liniach 51, 52 i 54. Ma to związek z zapewnieniem dojazdu pracownikom do stref przemysłowych pod Rzeszowem.
Dodatkowo ZTM informuje, że w dalszym ciągu zawiesza się kursowanie linii nr 53.

Aktualizacja 15:45 : Zarząd Transportu Miejskiego poinformował jednak, że „od dnia 23 marca br. linie 3, 12, 20, 22, 44, 45, 56 oraz 58 kursujące na mocy porozumień zawartych pomiędzy Gminą Miasto Rzeszów a gminami ościennymi kursować będą wg rozkładu jazdy obowiązującego w dni robocze w okresie ferii i wakacji szkolnych. Na liniach tych nie będą realizowane kursy oznaczone literką „s – kursuje w dni nauki szkolnej”.

Wyjątkiem jest linia nr 34, dla której obowiązywać będzie sobotni rozkład jazdy.” – czytamy w komunikacie ZTM.

Polub i udostępnij