Podkarpacie

Diecezja. Zakaz pielgrzymek i rekolekcji, za to dozwolone komunie. Kiedy? Sprawdź!

Nie będzie pielgrzymek i rekolekcji. To przykłady zmian w planach duszpasterskich diecezji rzeszowskiej. Z jednej strony rozporządzenia władz państwowych, z drugiej strony wytyczne władz kościelnych, wpływają na działalność duszpasterską w parafiach i w diecezji w stanie epidemii.

 

Jeden wierny na 15 m2

Niedziela, 26 kwietnia 2020 r., była pierwszą niedzielą, w której zaczęło obowiązywać „Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii”. Zgodnie z dokumentem od 20 kwietnia uległ zmianie przepis określający liczbę osób mogących uczestniczyć w liturgii. Liczba ta została uzależniona od powierzchni kościoła. Dokument mówi o obowiązku zapewnienia, aby:

w trakcie sprawowania kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych, w budynku użyteczności publicznej przeznaczonym na potrzeby kultu religijnego znajdował się 1 uczestnik na 15 m2 powierzchni tego budynku, oprócz osób sprawujących kult religijny.

 

Zakryte usta i nos

Od 16 kwietnia do odwołania obowiązują przepisy nakładające obowiązek zakrywania przy pomocy części odzieży lub jej części, maski albo maseczki, ust i nosa m.in. w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby kultu religijnego. Obowiązku nie stosuje się w przypadku

duchownego sprawującego kult religijny, w tym czynności lub obrzędy religijne, podczas jego sprawowania

(obowiązek zakrywania ust i nosa dotyczy ministrantów i lektorów oraz księży, gdy nie sprawują kultu).

 

Dyspensa od Eucharystii

Najnowsze wytyczne kościelne w diecezji rzeszowskiej dotyczące duszpasterstwa w czasie stanu epidemii zostały przedstawione 23 kwietnia 2020 r. To wytyczne Kurii Diecezjalnej obejmujące głównie sprawowanie sakramentów i pogrzebów.

W przypadku sakramentu chrztu wytyczne mówią, aby chrzest był udzielany poza Mszą św., zwłaszcza w tych parafiach, gdzie kościoły są niewielkie.

Bierzmowania zaplanowane na kwiecień, maj, czerwiec, lipiec i sierpień zostają przełożone na jesień (w każdy drugi piątek miesiąca w rzeszowskiej farze będzie udzielany sakrament bierzmowania osobom pełnoletnim).

Obowiązek niedzielnej i świątecznej Eucharystii objęty jest dyspensą do odwołania z zachętą, aby wierni uczestniczyli fizycznie w Mszach św. z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa (dotyczących m.in. ilości osób w kościele).

 

Pierwsze komunie od czerwca do sierpnia

Kuria zaleca, aby Pierwsze Komunie Święte zorganizować w czerwcu, lipcu albo sierpniu, rekomendując szczególnie czerwiec. Nowe terminy Komunii św. należy wyznaczyć w porozumieniu z rodzicami, a ich przebieg powinien uwzględniać rozporządzenia państwowe (w przypadku dużej liczby dzieci należy je podzielić tak, aby liczba uczestników zgadzała się z odpowiednimi rozporządzeniami).

 

50 osób na pogrzebie

Podtrzymana zostaje zasada, że sakrament namaszczenia chorych jest udzielany tylko na prośbę chorego lub jego opiekunów. Zawieszone natomiast zostają odwiedziny chorych w domach z okazji pierwszych piątków lub sobót miesiąca.

Sakrament małżeństwa jest udzielany z zachowaniem rozporządzeń państwowych. W przypadku przełożenia przez narzeczonych daty ślubu nie ma potrzeby sporządzania ponownie protokołu z badania kanonicznego.

Gdy chodzi o pogrzeby, podtrzymane jest wskazanie, żeby pogrzeby ograniczyć do stacji przy grobie. Zaleca się, aby Msze św. pogrzebowe były sprawowane w kościołach parafialnych osób zmarłych. Aktualnie obowiązuje norma, że w jednym pogrzebie może brać udział na cmentarzu do 50 osób, nie licząc sprawujących posługę religijną i członków obsługi.

 

Odwołane pielgrzymki i oazy

Komunikat Kurii Diecezjalnej w Rzeszowie na niedzielę 26 kwietnia 2020 r. informuje o przeniesieniu lub odwołaniu wielu wydarzeń religijnych. W bieżącym roku nie odbędzie się Rzeszowska Piesza Pielgrzymka do Lwowa (od 25 do 30 czerwca) oraz Rzeszowska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę (od 4 do 13 sierpnia). Zostały odwołane wyjazdy i turnusy organizowane przez duszpasterstwa, stowarzyszenia i ruchy (m.in. Ruch Apostolstwa Młodzieży, Liturgiczną Służbę Ołtarza, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży i Ruch Światło-Życie), rekolekcje dla księży w Wyższym Seminarium Duchownym w Rzeszowie oraz spotkania formacyjne. Na miesiące powakacyjne zostały przeniesione wizytacje biskupie i bierzmowania.

Zdjęcia: Tomasz Nowak

Źródło: Diecezja Rzeszowska

Polub i udostępnij