KulturaPodkarpacie

Historia. Ukazała się książka o dziejach formacji policyjnych na Podkarpaciu

Kilka tygodni temu światło dzienne ujrzało wyjątkowe wydawnictwo. To książka pt. „W służbie państwu i społeczeństwu. Z dziejów formacji policyjnych na Podkarpaciu (1919-2019)”. Przybliża ona różne aspekty służby policyjnej na przestrzeni dziejów, na obszarze, które obecnie stanowi województwo podkarpackie.

Pomysł na tę książkę zrodził się w 2017 roku, w trakcie przygotowań do Jubileuszu 100. Rocznicy powołania Policji Państwowej. Do projektu pozyskano naukowców z Uniwersytetu Rzeszowskiego, WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej, Instytutu Pamięci Narodowej oraz policjantów i funkcjonariuszy w stanie spoczynku, zajmujących się naukowo historią Policji. Efektem pracy jest 11 artykułów oraz 8 bogatych w treści aneksów.

Studia monograficzne mają układ chronologiczny. Składają się z czterech rozdziałów, obejmujących tematykę dotyczącą kolejnych epok – II Rzeczypospolitej, okresu drugiej wojny światowej, okresu Polski ludowej oraz czasów współczesnych.

W publikacji dużo miejsca poświęcono dziejom najnowszym. W pierwszej dekadzie istnienia (1990-1998), na terytorium obecnego Podkarpacia funkcjonowały cztery komendy wojewódzkie: w Krośnie, Przemyślu, Rzeszowie i Tarnobrzegu. W związku z utworzeniem samorządu szczebla wojewódzkiego i powiatowego, w wyniku którego m.in. utworzone zostało województwo podkarpackie, od 1 stycznia 1999 r., po likwidacji trzech komend, obszar województwa stał się rejonem służbowym Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie. Cztery artykuły dotyczą minionych 30 lat. Dwa pierwsze charakteryzują działalność Policji w obu wspomnianych okresach, trzeci jest poświęcony służbie prewencji, a czwarty – zwalczaniu w tym czasie przestępczości.

Dużą wartością publikacji są aneksy, zawierające wiele danych o osobach, które sprawowały istotne funkcje lub wyróżniły się w służbie Policji. Czytelnik znajdzie w nich m.in. nazwiska poległych policjantów II i III RP, przedstawicieli kadry kierowniczej szczebla wojewódzkiego i powiatowego (1990-2019), kierowników organizacji społecznych działających w środowisku policyjnym oraz policjantów jednostek Policji z Podkarpacia – laureatów ogólnopolskich konkursów policyjnych.

Więcej informacji na temat książki znajduje się na stronach Instytutu Pamięci Narodowej.

Źródło: Podkarpacka Policja

Polub i udostępnij