Podkarpacie

Miliony z PROW na infrastrukturę wodno-ściekową

Urząd Marszałkowski w Rzeszowie w 2020 roku przeznaczy 72 mln złotych dla podkarpackich gmin na wsparcie inwestycji wodno-ściekowych. Pieniądze te zostaną przeznaczone w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich min. na budowę sieci kanalizacyjnych czy wodociągowych. 

Na zatwierdzonej liście znalazło się 61 wniosków z gmin i Zakładów Gospodarki Komunalnej z całego Podkarpacia. Limit dostępnych środków pozwolił na sfinansowanie wszystkich wniosków, które spełniły określone wymogi.

W ramach przyznanego dofinansowania zostaną m.in. wybudowane 3 oczyszczalnie ścieków oraz 5 stacji uzdatnia wody. Planowana jest również przebudowa 3 oczyszczalni ścieków. Zostanie także wybudowanych ok 216 km sieci kanalizacyjnej oraz ponad 86 km sieci wodociągowej. Powstaną 32 przydomowe oczyszczalnie ścieków w miejscach, gdzie ze względu na warunki ukształtowania terenu i rozproszoną zabudowę, trudno byłoby, bądź nie opłacałoby się ze względów ekonomicznych, wybudować sieci kanalizacyjne.

– Nie są to może jakieś spektakularne inwestycje, ale są bardzo ważne dla rozwoju naszego regionu. Wsparcie infrastruktury wodno – ściekowej zawsze wpływa pozytywnie na rozwój gospodarczy obszarów wiejskich. Pozwala także na poprawę warunków życia mieszkańców tych obszarów – tak komentuje sprawę Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl.

– Inwestycje w infrastrukturę wodno-ściekową oznaczają duże korzyści dla ochrony środowiska. W przypadku gospodarowania wodą wszystkie działania są niezwykle ważne i wymagają wsparcia. Szczególne w obliczu aktualnego zagrożenia suszą – dodaje wicemarszałek Piotr Pilch.

W ciągu ostatnich lat to już drugi nabór na tego typu inwestycje. W latach 2014-2020 łącznie na pomoc w ramach PROW wydano 164 mln. złotych. Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Polub i udostępnij