Gospodarka

Niskoprocentowe pożyczki dla polskich przedsiębiorców z Europejskiego Banku Inwestycyjnego

Komisja Europejska zdecydowała o udostępnieniu Europejskiemu Funduszowi Inwestycyjnemu (EFI) miliarda euro na zabezpieczenie pożyczek dla MŚP cierpiących z powodu kryzysu. Środki będą dystrybuowane przez banki krajowe.

Przedsiębiorcy będą mogli przeznaczyć pożyczki na finansowanie kapitału obrotowego,
a najbardziej poszkodowane firmy powinny mieć także możliwość prolongowania zobowiązań kredytowych, których regulowanie będzie obecnie utrudnione (wakacje kredytowe).

Dostęp do gwarancji i pożyczek ma być szybki i w uproszczonej procedurze.

Mają one pokrywać do 80 proc. potencjalnych strat z tytułu indywidualnych pożyczek dla firm,

Więcej informacji dostępnych jest na stronie: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/wiadomosci/niskoprocentowe-pozyczki-dla-polskich-przedsiebiorcow-z-europejskiego-banku-inwestycyjnego/

Polub i udostępnij