PodkarpacieRegion CentralnyRzeszów

Poszerzenie Rzeszowa. Wojewoda wyraża zgodę na przyłączenie Pogwizdowa Nowego!

„Tak” dla Pogwizdowa Nowego, „nie” dla Racławówki Doły i Malawy. – Zachęcam prezydenta Ferenca, aby przyłączył całą gminę Krasne – to opinia Ewy Leniart, wojewody podkarpackiego, na temat poszerzenia granic Rzeszowa.

Ewa Leniart swoją decyzję ogłosiła w środę (29 kwietnia) na konferencji prasowej zorganizowanej za pomocą komunikatora skype. Wojewoda poparła wniosek Dubiecka o przyznanie praw miejskich oraz wniosek Krosna o rozszerzenie granic.

Dwa razy „nie”, raz „tak”

Wniosek Rady Miasta Rzeszowa dotyczył przyłączenia trzech obszarów. Części sołectwa Racławówka (Racławówka Doły) z gminy Boguchwała, Pogwizdowa Nowego (z gminy Głogów Małopolski) i Malawy z gminy Krasne.

Analiza tych propozycji nastręczyła sporo pracy. Próbowaliśmy analizować konsekwencje. Rzeszów musi się rozwijać i odgrywać rolę dominującego ośrodka dla całego województwa i pełnić funkcje metropolitarne dla całego województwa – mówiła wojewoda.

Ewa Leniart pozytywnie zaopiniowała włączenie Pogwizdowa Nowego do Rzeszowa, zaś negatywnie Malawy i części Racławówki.

 

Malawa na „nie”!

Wyłączenie największego sołectwa z gminy Krasne (wcześniej wyłączone zostały Słocina oraz Załęże) spowoduje zmniejszenie dochodów gminy o prawie 30 proc.

Chciałabym jeden wniosek o połączenie z gminą, ponawiam apel by Rada Miasta i prezydent rozważyli połączenie z gminą Krasne – mówiła Ewa Leniart.

Wojewoda dodała, że ma na uwadze starania ze strony mieszkańców Malawy o włączenie do Rzeszowa. Dodała, że w przypadku połączenia samorządów nowa jednostka otrzyma bonus w wysokości 100 mln zł.

 

Racławówka Doły na „nie”!

W przypadku części sołectwa Racławówka przeprowadzona w Urzędzie Wojewódzkim analiza finansowa pokazała, że Gmina Boguchwała miałaby możliwość spięcia finansowego budżetu, ale doszłoby do rozczłonkowania sołectwa, dlatego, zdaniem wojewody, wniosek nie mógł być pozytywnie zaopiniowany.

Poza tym wojewoda wzięła pod uwagę konsultacje społeczne w całej Gminie Boguchwała, podczas których mieszkańcy nie wyrazili zgody na odłączenie sołectwa oraz uchwałę Rady Powiatu.

 

Pogwizdów nowy na „tak”!

W przypadku Pogwizdowa Nowego analiza finansowa wskazuje, że oddanie sołectwa uszczupli budżet Głogowa Młp. na poziomie 4 proc., co w trudnej sytuacji finansowej gminy, bo obciążonej kredytami na inwestycje, spowoduje problemy z realizacją zadań ustawowych.

Z kolej analiza funkcjonalna wykazała, że mieszkańcy sołectwa mają dwa razy bliżej do centrum Rzeszowa niż do centrum Głogowa Młp., a styl zabudowy jest kontynuacją zabudowy z Miłocina. Ponadto przez wnioskowany teren ma przebiegać planowana budowa drogi do strefy Dworzysko oraz łącznik z autostradą A4 i ulicą Warszawską – tłumaczyła wojewoda.

Ważną kwestią była pozytywna opinia Rady Powiatu Rzeszowskiego – dodała wojewoda.

 

Prośba do prezydenta: dialog, nie siła

Ewa Leniart zwróciła się też do prezydenta Tadeusza Ferenca z prośbą, aby poszerzenie Rzeszowa odbywało się na zasadach dialogu.

Chciałabym, by prezydent rozliczył się z jednostką samorządową (tj. z gminą Głogów Małopolski – przyp. red.), w sprawie nakładów na halę sportową przy w szkole w Pogwizdowie Nowym – mówił wojewoda. – Obowiązuje jeszcze trwałość projektu i gmina ma zobowiązania finansowe. Dotychczasowe doświadczenia są takie, że w Matysówce Rzeszów swoich zobowiązań nie uregulował. 

W opinii Wojewody, Rzeszów wykorzystuje pozycję silniejszego, kosztem słabszych samorządów.

Zapytaliśmy dziś Macieja Chodnickiego, rzecznika prezydenta Tadeusza Ferenca, o sprawę przywołaną przez Wojewodę Podkarpackiego:

Pani Wojewoda we wczorajszej konferencji wskazała, że Prezydent Miasta Rzeszowa obiecał rozliczyć się z Gminą Tyczyn za inwestycje, które ta poczyniła na terenie Matysówki i do tej pory, jak twierdzi Wojewoda, tego rozliczenia nie dokonał.

Proszę o odpowiedź, czy Prezydent Rzeszowa obiecał Gminie Tyczyn jakieś zwroty kosztów za inwestycje poczynione w Matysówce? Jakie to mają być kwoty? Kiedy i jak mają być uregulowane?

Niestety, nie otrzymaliśmy odpowiedzi. Jeśli ja otrzymamy dokonamy edycji tego tekstu

 

Opinia wojewody trafi teraz do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. MSWiA podejmie konsultacje międzyresortowe. Decyzja powinna zostać ogłoszona do końca lipca br. Jeśli decyzja rządu będzie pozytywna,  Rzeszów powiększy się z dniem 1 stycznia 2021 r.

Polub i udostępnij