Region CentralnyRzeszów

Prezydent Rzeszowa w liście dziękuje Wojewodzie za wsparcie w powiększaniu miasta!

Prezydent Rzeszowa, Tadeusz Ferenc, postanowił podziękować Wojewodzie Ewie Leniart za pozytywne zaopiniowanie przyłączenia do Rzeszowa sołectwa Pogwizdów Nowy z gminy Głogów Młp. Dziękczynienie zostało wyrażone w jakże pięknym liście.

Proszę przyjąć moje serdeczne podziękowania za pozytywne zaopiniowanie wniosku dotyczącego przyłączenia do miasta Rzeszowa sołectwa Pogwizdów Nowy z gminy Głogów Małopolski – pisze  Prezydent Rzeszowa  

W swym liście do Ewy Leniart Prezydent Rzeszowa podkreśla „niebagatelną rolę Pani Wojewody w dotychczasowym procesie powiększania powierzchni miasta Rzeszowa”. Dokonane zmiany granic stolicy województwa podkarpackiego, nie byłyby możliwe bez „Pani starań  i osobistego zaangażowania” – podkreśla Ferenc. Dzięki pozytywnym opiniom Wojewody nastąpiło przyłączenie do miasta Rzeszowa sołectw: Bzianka (od 1 stycznia 2017 r.) oraz Matysówka i części Miłocina (od 1 stycznia 2019 r.).

Prezydent Ferenc cieszy się również z apelu Wojewody, „by w kolejnym roku został złożony wniosek o połączenie Rzeszowa z całą gminą Krasne”.

Ze wszech miar doceniam w tych działaniach Pani perspektywiczne spojrzenie na rozwój Rzeszowa, a co za tym idzie na dalszy przyśpieszony awans cywilizacyjny całego województwa

– stwierdził prezydent Rzeszowa.

Zdaniem Prezydenta Tadeusza Ferenca, rozpoczęty w 2005 r. proces powiększania Rzeszowa spowodował, iż miasto ponad dwukrotnie zwiększyło swoją powierzchnię. We włączone do miasta tereny zainwestowano dotychczas ponad 2 mld zł, które zostały wydane głównie na inwestycje drogowe, szkoły, przedszkola, żłobki, domy kultury czy infrastrukturę wodno-kanalizacyjną.

Dziękując raz jeszcze za pozytywną opinię w sprawie włączenia w granice Rzeszowa sołectwa Pogwizdów Nowy, a także za dotychczasowe działania podejmowane przez Panią Wojewodę na rzecz rozwoju stolicy województwa i całego regionu, żywię nadzieję na dalszą owocną współpracę.

– zakończył Prezydent Rzeszowa.

Jeśli dojdzie do połączenia miasta Rzeszowa z całą gminą, np. gminą Krasne, to „nowy samorząd” dostanie od rządu bonus w wysokości 100 mln zł. Będą się musiały również odbyć przedterminowe wybory Prezydenta i Rady Miasta Rzeszowa.

Fotografie listu publikujemy poniżej:

Polub i udostępnij