AktualnościPodkarpacieRzeszów

Renta rodzinna – studenci pierwszego roku mają czas do 30 września na złożenie w ZUS zaświadczenia z uczelni

Kontynuowanie nauki po zdaniu matury oznacza dalszą wypłatę renty rodzinnej po zmarłym rodzicu. Żeby to było możliwe trzeba jednak złożyć do ZUS wniosek o kontynuację wypłaty. Jeśli wniosek wpłynie do Zakładu zbyt późno – traci się pieniądze.

Uczniowie, którzy po śmierci rodzica otrzymują rentę rodzinną często zapominają lub po prostu nie wiedzą o tym, że muszą do ZUS dostarczyć zaświadczenie zarówno o tym, że kontynuują naukę jak i w razie jej przerwania. Renta rodzinna po zmarłym rodzicu przysługuje dzieciom do ukończenia 16 roku życia. Dzieciom, które nadal się kształcą, do końca nauki, ale nie dłużej niż do osiągnięcia 25 lat.

– Jednak jeśli 25 urodziny przypadają w trakcie ostatniego roku studiów – wówczas rentę wypłacamy do końca roku akademickiego – mówi Wojciech Dyląg, regionalny rzecznik prasowy ZUS na Podkarpaciu. – Pieniądze są wypłacane zarówno w czasie roku szkolnego jak i w wakacje. Uczniowie szkół ponadpodstawowych dostają je, co miesiąc, do końca sierpnia, a studenci do końca roku akademickiego, czyli do września – wyjaśnia Wojciech Dyląg.

Dlatego zaświadczenie o kontynuowaniu nauki uczniowie szkół ponadpodstawowych powinni złożyć do końca września, natomiast studenci mają czas do końca października.

Co musi wiedzieć student

Fakt kontynuowania nauki potwierdzają zaświadczenia wystawiane w dziekanacie uczelni. Większość uczelni wydaje je tylko na rok, tylko niektóre z nich na cały programowy czas nauki. Jeżeli uczelnia w pierwszym zaświadczeniu wskaże całkowity okres trwania nauki, na przykład 4-letni, 2-letni, to w takim przypadku ZUS wypłaca rentę przez cały ten okres, kontrolując jednak czy nauka jest rzeczywiście kontynuowana. Jeśli jednak za pierwszym razem wystawi zaświadczenie na rok i student nie przyniesie nowego – wtedy ZUS przestaje wypłacać rentę, gdyż nie wie, czy nauka jest kontynuowana, czy nie.

Rzecznik zapewnia, że jeśli ktoś nie ma jeszcze zaświadczenia ze szkoły wystarczy złożenie napisanego przez siebie wniosku o niewstrzymywanie wypłaty wraz z dołączonym zaświadczeniem, o dostaniu się na studia. ZUS będzie kontynuował wypłatę, ale jeśli w październiku student nie przyniesie zaświadczenia z uczelni wypłata zostanie wstrzymana oraz trzeba będzie zwrócić pieniądze za wrzesień. Bardzo ważne jest również to, żeby uczeń lub student uprawniony do renty powiadomił ZUS, gdy przestanie się uczyć.

– Jeśli tego nie zrobi, to ZUS nie wstrzyma wypłaty, ale gdy sprawdzi, że nauka została przerwana wtedy wypłacone pieniądze potraktuje, jako nienależne świadczenie, które trzeba będzie oddać razem z odsetkami – mówi Dyląg

Studentów, którzy dostają rentę po zmarłym rodzicu obowiązują także limity dorabiania. Jeśli student osiągnie przychód 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, ale nie wyższy aniżeli 130 proc. tego wynagrodzenia, renta zostanie zmniejszona. ZUS całkowicie zawiesi wypłatę, gdy zarobki są wyższe niż 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. W okresie od 01.09.2021 r. do 30.11.2021 r. kwoty te wynoszą odpowiednio: 3853,20 zł i 7155,90 zł. Student musi powiadomić ZUS o rocznych dochodach do końca lutego następnego roku. Na bieżąco powinien poinformować o podjęciu zatrudnienia i o wysokości osiąganych z tego tytułu zarobków, o zmianie miejsca zamieszkania, numeru rachunku bankowego czy pobieraniu innej renty np. renty socjalnej.

 

Źródło: https://www.rzeszow112.pl/wiadomosci/4688-renta-rodzinna-studenci-pierwszego-roku-maja-czas-do-30-wrzesnia-na-zlozenie-w-zus-zaswiadczenia-z-uczelni

Polub i udostępnij