PodkarpacieZdrowie

Wojewoda i dyrektor Sanepidu o aktualnych wymogach sanitarnych [wideo]

O aktualnej sytuacji epidemiologicznej w województwie i zaleceniach w sprawie ograniczania rozprzestrzeniania się koronawirusa wywołującego chorobę COVID-19 mówili dziś na konferencji prasowej wojewoda podkarpacki Ewa Leniart i podkarpacki państwowy wojewódzki inspektor sanitarny dr Adam Sidor.

Stopniowe znoszenie obostrzeń nie zwalnia nas ze stosowania podstawowych zasad bezpieczeństwa. Muszą one stać się podstawą naszego codziennego funkcjonowania

– mówi Wojewoda Podkarpacki, Ewa Leniart.

W życiu codziennym należy postępować w taki sposób, aby ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa wywołującego chorobę COVID-19,  a w szczególności:

 • w miejscach, gdzie przebywa dużo ludzi zachowywać 2-metrową odległość od innych,
 • w miejscach, gdzie przebywa dużo ludzi obowiązkowo zasłaniać nos i usta w przestrzeni publicznej,
 • często myć i dezynfekować ręce,
 • unikać dotykania oczu, nosa i ust
 • dbać o odporność, wysypiać się, dbać o kondycję fizyczną, racjonalnie się odżywiać
 • śledzić informacje dotyczące sytuacji epidemicznej zachorowań na COVID-19 na stronach Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego i przestrzegać publikowanych  tam  wytycznych.

W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, każdy powinien pozostać w domu i skonsultować się z lekarzem lub powiadomić służby ratunkowe pod numer telefonu 999 /112.

Należy postępować w szczególny sposób, aby ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa wywołującego chorobę COVID-19, gdy:

 wybierasz się do lekarza:

 • w pierwszej kolejności skontaktuj się ze swoim lekarzem telefonicznie,
 • w przypadku wizyty osobistej w poradni zostaniesz umówiony na wyznaczoną godzinę,
 • przed wejściem do placówki zostaniesz poddany wstępnemu wywiadowi medycznemu, a pracownik medyczny zmierzy ci temperaturę,
 • podczas pobytu w poradni, stosuj maseczkę ochronną, zachowuj bezpieczną odległość od innych osób przebywających w tym czasie w poczekalni,
 • po wyjściu z gabinetu i opuszczeniu placówki medycznej zdezynfekuj ręce.

jesteś pracownikiem:

 • zobowiązany jesteś wykonywać pracę w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosować się do wydawanych w tym zakresie poleceń
  i wskazówek pracodawcy i przełożonych,
 • stosować środki ochrony indywidualnej, które dostarcza ci pracodawca.

jesteś pracodawcą:

 • zobowiązany jesteś zapewnić osobom zatrudnionym, niezależnie od podstawy zatrudnienia, bezpieczne i higieniczne warunki pracy,
 • upewnij się, że miejsca pracy są czyste i higieniczne (powierzchnie dotykowe w tym biurka, lady i stoły, klamki, włączniki światła, poręcze i inne przedmioty np. telefony, klawiatury muszą być regularnie wycierane środkiem dezynfekującym, lub przecierane wodą
  z detergentem, wszystkie obszary często używane, takie jak toalety, pomieszczenia wspólne, powinny być regularnie i starannie sprzątane i dezynfekowane),
 • zapewnij odległość między stanowiskami pracy wynoszącą co najmniej 2 m, chyba że jest to niemożliwe ze względu na charakter działalności, wtedy jednak musisz pracownikom zapewnić środki ochrony osobistej związane ze zwalczaniem COVID-19,
 • upewnij się, że pracownicy, klienci i kontrahenci mają dostęp do miejsc, w których mogą myć ręce mydłem i wodą oraz je dezynfekować,
 • zachęcaj do ograniczenia osobistych kontaktów pomiędzy pracownikami poprzez rezygnację ze spotkań na rzecz komunikowania się za pośrednictwem środków zdalnej komunikacji,
 • sięgaj po szczegółowe wytyczne przeciwepidemiczne opracowane dla poszczególnych branż dostępne na stronach Głównego Inspektora Sanitarnego lub Ministerstwa Zdrowia.

jesteś rodzicem

 • dbając o swoje zdrowie, zadbasz o zdrowie swojego dziecka,
 • odprowadzając dziecko do żłobka/przedszkola/szkoły pamiętaj o zdezynfekowaniu rąk przed wejściem do placówki oraz załóż maseczkę osłaniającą nos i usta,
 • przypominaj dziecku o częstym myciu rąk,
 • jeśli dziecko ma objawy choroby, nie odprowadzaj go do placówki, zapewnij mu opiekę
  w domu. W razie konieczności skontaktuj się z lekarzem rodzinnym/pediatrą i postępuj według zaleceń.
 • nie wysyłaj na wypoczynek dziecka, jeśli masz podejrzenie, że mogło się zarazić wirusem SARS-CoV-2 lub ma objawy zakażenia.

jesteś uczniem

 • uczęszczając na zajęcia organizowane w szkole, pamiętaj o zachowywaniu bezpiecznej odległości od kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły,
 • często myj i dezynfekuj ręce, zwłaszcza przed jedzeniem,
 • używaj własnych przyborów szkolnych (długopisy, linijki, ołówki, kalkulatory itp.),
 • pamiętaj, by mieć zawsze przy sobie maseczkę i używać jej osłaniając noc i usta w miejscach, gdzie jest to wymagane.

 

Jeżeli masz wątpliwości, jak postępować zobacz poniższe odpowiedzi na często zadawane pytania.

 • Zachowaj co najmniej 2 metry odległości między sobą a innymi ludźmi, szczególnie tymi, którzy kaszlą, kichają i mają gorączkę.

Dlaczego? Gdy ktoś zarażony wirusem powodującym chorobę układu oddechowego, taką jak COVID-19, kaszle lub kicha, wydala pod ciśnieniem małe kropelki śliny i śluzu zawierające wirusa. Jeśli jesteś zbyt blisko, istnieje ryzyko, że możesz wdychać wirusa.

 • Unikaj dotykania oczu, nosa i ust.

Dlaczego? Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być skażone wirusem. Jeśli dotkniesz oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, możesz przenieść wirusa z   powierzchni na siebie.

 • Jeśli masz gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu, zasięgnij pomocy medycznej.
  Dlaczego? Objawy ze strony układu oddechowego z towarzyszącą gorączką mogą mieć wiele przyczyn np. wirusową (wirusy grypy, adenowirusy, rynowirusy,  koronawirusy, wirusy paragrypy) czy bakteryjną (pałeczka Haemophilus influenzaea, pałeczka krztuśca, chlamydia, mykoplazama).
 • Często myj ręce używając mydła i wody, a jeśli nie masz do nich dostępu, używaj płynów/żeli na bazie alkoholu (min. 60%).

Dlaczego? Mycie i dezynfekcja rąk ww. metodami zabija wirusa, jeśli znajduje się on na rękach.

 • Stosuj odpowiednie zasady ochrony podczas kaszlu i kichania. Podczas kaszlu i kichania zakryj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – natychmiast wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyj ręce używając mydła i wody, a jeśli nie masz do nich dostępu – płynów/żeli na bazie alkoholu (min. 60%). Dlaczego? Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków i wirusów. Jeśli kichasz lub kaszlesz w dłonie, możesz zanieczyścić przedmioty lub dotykane osoby.

Źródło: Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie

Polub i udostępnij