Wesprzyj nas

Szanowni Państwo!

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Nasz Dom działa na rzecz rozwoju społeczności lokalnych. Realizujemy swoją misję w różnych wymiarach, w tym między innymi poprzez wydawanie Portalu Rzeszowskiego www.portalrzeszowski.info Jest to medium internetowe o profilu informacyjno-opiniotwórczym. Portal jest zarejestrowanym tytułem prasowym w Sądzie Okręgowym w Krośnie.

Działalność ta wymaga, poza zaangażowaniem naszych autorów, także środków finansowych. W związku z tym zwracamy się do Państwa z gorącą prośbą o wsparcie naszej działalności dowolną kwotą pieniężną, którą można wpłacić na rachunek bankowy Stowarzyszenia:

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Nasz Dom

Bank BNP Paribas

Nr rachunku 57 1750 0012 0000 0000 3678 8461

Tytuł przelewu „darowizna na działalność statutową”

Za wszelkie okazane wsparcie serdecznie dziękujemy!