Wzrosło przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw