AktualnościPodkarpacie

Budowa boisk wielofunkcyjnych w Lutoryżu i Mogielnicy

Burmistrz Gminy Boguchwała ogłosił przetarg na budowa boisk wielofunkcyjnych w Lutoryżu i Mogielnicy. Oferty można składać do 7 kwietnia bieżącego roku.

Budowa boiska w Lutoryżu

Przedmiotowa inwestycja projektowana jest na terenie Szkoły Podstawowej w Lutoryżu, na działce ewidencyjnej 433/5, gmina Boguchwała. Wjazd na działkę jest realizowany bezpośrednio z drogi gminnej. Działka zabudowana jest budynkiem szkoły wraz z salą gimnastyczną. W ramach robót budowlanych przewidziana jest budowa nowego, wielofunkcyjnego boiska sportowego o wymiarach 24,00 x 38,00 m, powierzchni 912,00 m2 i nawierzchni z trawy syntetycznej z wyznaczonymi boiskami do gry w piłkę nożną (niepełnowymiarowe), siatkówkę i koszykówkę. Zaprojektowano piłkochwyty o wys. 6,0 m, usytuowane wokół boiska w odległości 1,0 m, rozstaw słupków co 3,0 m, w piłko chwytach zaprojektowano bramę wjazdową o wymiarach 3,0 × 3,0 m oraz 2 furtki o wym. 1,0 × 2,0 m.

Zaprojektowano nieznaczne zmiany w obecnym ukształtowaniu teren, tylko w obrębie projektowanego boiska. Nawierzchnia projektowanego boiska znajdować się będzie powyżej poziomu istniejącego terenu. Do zniwelowania różnic wysokości zostanie wykorzystany grunt pochodzący z wykonanego wykopu pod podbudowę boiska. Nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podłużnym i poprzecznymi. Podbudowę należy oddzielić od pozostałych elementów terenu za pomocą obrzeży gumowych, bezpiecznych. Zaprojektowano nawierzchnię boi-ska z trawy syntetycznej zasypywanej piaskiem kwarcowym, o wysokim poziomie amortyzacji wstrząsów na podbudowie dynamicznej z kruszywa o parametrach wskazanych w projekcie. Boisko należy wyposażyć w bramki do piłki nożnej, o wym. 2,0 × 3,0 m, stojaki do piłki koszykowej, o wysięgu 2,2 m, słupki oraz siatkę do siatkówki.

Budowa boiska w Mogielnicy

Przedmiotowa inwestycja projektowana jest na terenie Szkoły Podstawowej w Mogielnicy, na działce ewidencyjnej 260, gmina Boguchwała. Wjazd na działkę jest realizowany bezpośrednio z drogi powiatowej. Działka zabudowana jest budynkiem szkoły wraz z salą gimnastyczną. W ramach robót budowlanych przewidziana jest budowa nowego, wielofunkcyjnego boiska sportowego o wymiarach 13,30 x 25,50 m, powierzchni 339,15 m2 i nawierzchni z trawy syntetycznej z wyznaczonymi boiskami do gry w piłkę nożną (niepełnowymiarowe) i siatkówkę. Zaprojektowano piłkochwyty o wys. 6,0 m, usytuowane wokół boiska w odległości 1,0 m, rozstaw słupków co 3,0 m, w piłkochwytach zaprojektowano bramę wjazdową o wymiarach 3,0 × 3,0 m oraz 2 furtki o wym. 1,0 × 2,0 m

Zaprojektowano nieznaczne zmiany w obecnym ukształtowaniu teren, tylko w obrębie projektowanego boiska. Nawierzchnia projektowanego boiska znajdować się będzie powyżej poziomu istniejącego terenu. Do zniwelowania różnic wysokości zostanie wykorzystany grunt pochodzący z wykonanego wykopu pod podbudowę boiska. Nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podłużnym i poprzecznymi. Podbudowę należy oddzielić od pozostałych elementów terenu za pomocą obrzeży gumowych, bezpiecznych. Zaprojektowano nawierzchnię boi-ska z trawy syntetycznej zasypywanej piaskiem kwarcowym, o wysokim poziomie amortyzacji wstrząsów na podbudowie dynamicznej z kruszywa o parametrach wskazanych w projekcie. Boisko należy wyposażyć w aluminiowe bramki do piłki nożnej, o wym. 2,0 × 3,0 m, oraz słupki i siatkę do siatkówki.

Do negocjacji zostanie zaproszonych maksymalnie 5 firm. Zamawiający w celu ograniczenia liczby wykonawców zaproszonych do negocjacji zastosuje kryterium oceny ofert – najniższa cena brutto.

Źródło: https://www.rzeszow112.pl/wiadomosci/2507-budowa-boisk-wielofunkcyjnych-w-lutoryzu-i-mogielnicy

Polub i udostępnij