AktualnościGospodarkaPodkarpacie

Dni otwartych drzwi w Gminie Boguchwała już jutro

Już jutro (tj. 26-27.7) odbędzie się cykliczna impreza – Dni Otwartych Drzwi PODR Boguchwała połączone z XXII Regionalną Wystawą Zwierząt Hodowlanych.

Na rozległym terenie zlokalizowana będzie wystawa maszyn i sprzętu rolniczego. Imprezę uzupełnią doświadczenia uprawowe prezentowane na 18 ha polu doświadczalnym PODR. Agencje rolnicze, instytuty, szkoły, związki hodowców, firmy doradcze, hodowlane, paszowe, chemizacyjne i mechanizacyjne świadczyć będą doradztwo z zakresu hodowli, uprawy, pozyskania środków finansowych i marketingu. Jest to doskonała okazja do promocji swojej firmy i podkarpackiego rolnictwa.

Zorganizowane będą liczne konkursy, prezentacje i atrakcje również dla dzieci. Podczas święta podkarpackiego rolnictwa można będzie dokonać zakupów materiału szkółkarskiego, kwiatów i owoców, miodu, wystawianych produktów spożywczych, rękodzieła oraz spróbować specjałów prezentowanych przez Koła Gospodyń Wiejskich.

Cel wydarzenia

Celem operacji jest zaprezentowanie odbiorcom kultury podkarpackiej wsi, jej tradycji i możliwości wykorzystania potencjału do rozwoju działalności, przedstawienie rozwoju gospodarki oraz turystyki wiejskiej, promocja i wspieranie przedsiębiorczości lokalnej branży spożywczej i dziedzictwa kulturowego, stworzenie możliwości nawiązania kontaktów i współpracy mających za zadanie wpłynąć na rozwój gospodarstw i przetwórstwa, przedstawienie innowacyjnych rozwiązań, możliwości pozyskania pomocy finansowej, przedstawienie opcji wykorzystania potencjału odnawialnych źródeł energii i pokazanie racjonalnej gospodarki zasobami środowiska naturalnego, promocja osiągnięć hodowców, upowszechnienie wiedzy wśród hodowców na temat żywienia, rozrodu, profilaktyki i dobrostanu zwierząt, poszerzenie wiedzy w zakresie bioróżnorodności i postępu genetycznego.

Przewidywane efekty

Wypromowanie osiągnięć hodowców z terenu Podkarpacia, wypromowanie branży spożywczej działającej na terenie województwa, nabycie wiedzy w zakresie polityki rozwoju obszarów wiejskich i wsparcia finansowego, popularyzacja kultury wiejskiej i dziedzictwa kulturowego (w tym produkty regionalne, rasy rodzime, turystyka wiejska), nawiązanie kontaktów przez rolników pozwalających na rozwój gospodarstw, poszerzenie wiedzy dotyczącej nowych rozwiązań w hodowli zwierząt, upowszechnienie wiedzy dotyczącej dobrostanu zwierząt i bioasekuracji w gospodarstwie, podniesienie świadomości w zakresie znaczenia różnorodności genetycznej, nabycie umiejętności planowania pracy hodowlanej i zarządzania zasobami genetycznymi, efektywne wykorzystanie zasobów środowiska naturalnego.

Operacja skierowana jest do

Hodowców zwierząt z terenu województwa podkarpackiego, rolników odwiedzających wystawę, zwiedzających wystawę mieszkańców wsi i miast, uczestników konkursu Najlepszy Produkt Podkarpacki.

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Źródło: rzeszow112.pl/boguchwala/3621-dni-otwartych-drzwi-w-gminie-boguchwala

Polub i udostępnij