AktualnościGospodarkaPodkarpaciePolitykaRzeszów

Eksperci Banku Światowego wesprą Podkarpackie [VIDEO]

Międzynarodowi eksperci Banku Światowego będą doradzać Samorządowi Województwa Podkarpackiego w przygotowaniu strategii rozwoju przestrzennego Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego. Właśnie taki jest cel umowy podpisanej w Rzeszowie przez przedstawiciela Banku Światowego na Polskę i kraje bałtyckie Marcusa Heinza z marszałkiem województwa podkarpackiego Władysławem Ortylem. Swój podpis pod dokumentem złożyła także wicemarszałek województwa Ewa Draus. Umowa z Bankiem Światowym opiewa na prawie 2 mln złotych.

Zyskuje każdy

– Cieszymy się bardzo, że ten projekt będzie miał miejsce. Uczestniczymy w przygotowaniu dobrej praktyki, działania, którego efekty będą mogły służyć jako modelowe rozwiązanie, które będzie mógł zostać wykorzystane w innych miejscach. Ten projekt pozwoli na uporządkowanie przestrzeni, poprawiając funkcjonalność stolicy regionu, tak aby różne funkcje, które spełnia miasto będące stolicą, zostały zracjonalizowane i zaplanowane, aby nie powielać ich – powiedział marszałek Władysław Ortyl.

W uroczystości uczestniczyli także sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak, wojewoda Ewa Leniart, wicemarszałek województwa Ewa Draus oraz przedstawiciele Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego.

– Podkarpacie przyciąga wielu inwestorów, rozwijając skrzydła poprzez między innymi lotnictwo. Rzeszów to prawdziwa lokomotywa wzrostu południowej Polski. Nasze doświadczenie podpowiada jednak, że aby aglomeracja mogła nadal rozwijać się w szybkim tempie, potrzeba mądrego planowania przestrzennego i dobrej współpracy pomiędzy sąsiadującymi miejscowościami, w zakresie planowania nowej infrastruktury czy zarządzania zasobami naturalnymi. Tylko dzięki takiemu współdziałaniu możliwe będzie konkurowanie z innymi obszarami funkcjonalnymi, zarówno w Polsce, jak i za granicą, czy to w zakresie pozyskiwania nowych firm, czy przyciągania mieszkańców” – mówi Marcus Heinz, przedstawiciel Banku Światowego na Polskę i kraje bałtyckie.

Na czym polega cały projekt?

Podczas rocznej współpracy eksperci pomogą aglomeracji Rzeszowa lepiej przygotować się do dalszego dynamicznego rozwoju, któremu towarzyszyć będzie podnoszenie jakości życia mieszkańców oraz nowe inwestycje, między innymi z obszaru zielonej gospodarki. Rzeszów wraz z okolicznymi miejscowościami wchodzącymi w skład tak zwanego Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego to jedna z najszybciej rozwijających się aglomeracji w Polsce.

W ramach nowego projektu eksperci Banku, w ścisłej współpracy z lokalnymi partnerami, będą między innymi pomagali zbierać i analizować dane dotyczące rozwoju przestrzennego Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego, identyfikować obszary dla inwestycji o strategicznym znaczeniu, określać potrzeby inwestycyjne i potencjalne źródła finansowania. W czasie realizacji prac planowane są szeroko zakrojone konsultacje z gminami i miastami wchodzącymi w skład Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Opracowana Strategia Przestrzenna ROF będzie dokumentem o charakterze strategicznym. Ma ona kreować politykę planowania przestrzennego obszaru, uwzględniając założenia wypracowane na podstawie analiz przeprowadzonych przez Bank Światowy. Jest to kluczowy cel projektu zatytułowanego „Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego”. Projekt realizowany jest wspólnie przez Województwo Podkarpackie w partnerstwie z 13 gminami tworzącymi Rzeszowski Obszar Funkcjonalny oraz Stowarzyszeniem Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego. Ma on charakter pilotażowy i współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO WER. 2014-2020. Wartość projektu to ponad 5,3 mln złotych w tym dofinansowanie UE to nieco ponad 5 mln złotych. W przyszłości planowane jest stworzenie aktualizacji strategii lub opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego a także studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego na terenie ROF.

Źródło: https://www.rzeszow112.pl/wiadomosci/3342-eksperci-banku-swiatowego-wespra-podkarpackie

Polub i udostępnij