AktualnościPodkarpacieRzeszów

Graduacja w Ogrodach WSPiA

W sobotę 31 lipca 2021 r. w WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej odbędzie się uroczyste wręczeni dyplomów ukończenia studiów. W uroczystości uczestniczyć będą absolwenci wszystkich kierunków studiów I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, którzy wcześniej zgłosili swój udział. Graduacja odbędzie się w tym roku w Ogrodach Wypoczynkowych WSPiA o godzinie 11:00.

Graduacja absolwentów to tradycja WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej. Uroczystość to ostatnie wspólne spotkanie w murach naszej uczelni osób, które studiowały na danym kierunku studiów. Wszyscy absolwenci świętują ten dzień w togach i biretach.

W tym roku ze względu ma pandemię Graduacja odbędzie się w Ogrodach Wypoczynkowych WSPiA z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa i dystansu społecznego. Uroczystość rozpocznie się w sobotę 31 lipca 2021 r. punktualnie o godzinie 11:00.

W tegorocznej Graduacji uczestniczyć będą, absolwenci WSPiA, którzy ukończyli studia na kierunku: „administracji” (studia I i II stopnia), „bezpieczeństwa wewnętrznego” (studia I i II stopnia), „zarządzania” (studia I stopnia) oraz jednolitych studiów magisterskich na kierunku „prawo”. Są to osoby, które wcześniej zgłosiły swój udział w uroczystości.

W Graduacji oprócz absolwentów WSPiA i władz uczelni uczestniczyć będzie także kadra naukowa uczelni. Serdecznie zapraszamy również rodziny naszych absolwentów.

W czasie Graduacji absolwentów WSPiA oprócz dyplomów ukończenia studiów wręczane są także nagrody i wyróżnienia. Nagrody otrzymują m.in. osoby, które aktywnie uczestniczyły w pracach Samorządu Studenckiego, Kół Naukowych i Klinik. Wyróżnione zostaną także osoby, które wykazały się aktywnością naukową, kulturalną i sportową. Po wręczeniu dyplomów ukończenia studiów w Ogrodach Wypoczynkowych WSPiA wykonane zostanie pamiątkowe zdjęcie absolwentów i władz uczelni.

Źródło: https://www.rzeszow112.pl/rzeszow/4050-graduacja-w-ogrodach-wspia

Polub i udostępnij