AktualnościGospodarkaPodkarpacie

Projekt „Z ekologią za pan brat” w Boguchwale zrealizowany

Dzięki dofinansowaniu operacji ze środków Unii Europejskiej uzyskanej od LGD „Trygon-Rozwój i Innowacja” Stowarzyszenie Kultury Tradycji i Nowoczesności Wielu Pokoleń z siedzibą w Zgłobniu zrealizowała zadanie pn. „Z ekologią za pan brat”. Zadanie to polegało na zorganizowaniu warsztatów stacjonarnych i wyjazdowych do Krynicy-Zdroju.

Projekt skierowany był do mieszkańców obszaru Lokalnej Grupy Działania tj. do mieszkańców gminy Boguchwała, Lubenia i Świlcza. Uczestnikami warsztatów były członkinie KGW działające na terenie Gminy Boguchwała oraz inni mieszkańcy obszaru. Głównym celem zadania realizowanego w ramach grantu było podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców.

Realizacja projektu

Realizacja projektu przyczyniła się do osiągnięcia założeń LSR na lata 2014-2020 tj. celu ogólnego 2 „Rozwój aktywności społecznej poprzez wykorzystanie lokalnych walorów rekreacyjnych, kulturowych, środowiskowych”, celu szczegółowego 2.2 „Włączenie społeczne mieszkańców poprzez aktywizację i podnoszenie kompetencji z uwzględnieniem promocji działań proekologicznych”, przedsięwzięcia 2.2.2 „Realizacja warsztatów kompetencyjnych”.

Uczestnicy warsztatów dowiedzieli się jak wykorzystywać zasoby środowiskowe obszaru w profilaktyce prozdrowotnej. Podczas zajęć dowiedzieli się jakie mają zastosowanie zioła, rośliny i miody podczas występujących infekcji. Nauczyli się jak przygotowywać syropy przeciwwirusowe oraz maceraty z olejów roślinnych. Zdobyta wiedza przyczyni się do podniesienia wiedzy i świadomości ekologicznej.

Co dało szkolenie?

Dzięki szkoleniu jego uczestnicy poznali zasady zrównoważonego rozwoju, biorąc pod uwagę rozwój cywilizacyjny społeczeństwa oraz nikłą świadomość zagrożeń jakie może spowodować człowiek poprzez nieracjonalne gospodarowanie zasobami środowiska, oraz nieprzemyślne stosowanie nowych technologii, substancji oraz materiałów.

Tylko świadome i proekologiczne działania społeczeństwa w zakresie ochrony środowiska i gospodarki mogą zapewnić przyszłym pokoleniom odpowiednią jakość życia. Poprzez podnoszenie świadomości społeczeństwa można wpłynąć na podejmowanie działań uwzględniających zasadę zrównoważonego rozwoju, której najważniejszym elementem jest chęć życia w zgodzie ze środowiskiem naturalnym.

 

Autor: KRAUZ SEBASTIAN

Źródło: https://www.rzeszow112.pl/wiadomosci/4661-projekt-z-ekologia-za-pan-brat-zrealizowany

Polub i udostępnij