Ciekawostki

100. rocznica urodzin Świętego Jana Pawła II – monety kolekcjonerskie NBP rozeszły się na pniu!

14 maja 2020 r. Narodowy Bank Polski wprowadził do obiegu trzy monety kolekcjonerskie upamiętniające doniosłą 100. rocznicę urodzin Świętego Jana Pawła II: złotą w kształcie klipy o nominale 500 zł oraz dwie monety srebrne o nominale 10 zł. Monety rozeszły się na pniu! Obecnie można je nabyć tylko w sklepach numizmatycznych i na allegro.

Na awersie złotej monety umieszczono fragment obrazu Jerzego Kossaka Cud nad Wisłą, natomiast na rewersie monety został przedstawiony Święty Jan Paweł II modlący się przy chrzcielnicy w Bazylice Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny w Wadowicach.

Na awersie srebrnej monety (z wysokim reliefem) widnieje fasada Bazyliki Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny w Wadowicach oraz zegar słoneczny znajdujący się na ścianie wadowickiego kościoła z napisem „CZAS UCIEKA WIECZNOŚĆ CZEKA”. Na rewersie monety został przedstawiony Święty Jan Paweł II z pastorałem.

Na awersie srebrnej monety umieszczono fragment obrazu Jerzego Kossaka Cud nad Wisłą, natomiast na rewersie monety został przedstawiony Święty Jan Paweł II oraz wizerunek chrzcielnicy znajdującej się w Bazylice Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny w Wadowicach.

Złota moneta o nominale 500 zł wyemitowana została w nakładzie do 966 sztuk, jej cena emisyjna wynosiła 18 500 zł brutto. Moneta srebrna (z wysokim reliefem) o nominale 10 zł wyemitowana została w nakładzie do 12 000 sztuk, natomiast moneta srebrna z drukiem UV w nakładzie do 16 000 sztuk. Ceny monet srebrnych wynosiły odpowiednio 200 zł i 140 zł brutto. Na dzień pisania tego tekstu złota moneta wyceniana jest na 19 400, srebrne na 180 i 350 zł.

Monety można było kupić w Oddziałach Okręgowych NBP i w sklepie internetowym „Kolekcjoner”. – Kolejna emisja zaplanowana jest na 22 maja 2020 r. Tego dnia Narodowy Bank Polski wprowadzi do obiegu monetę kolekcjonerską: 700-lecie konsekracji kościoła Mariackiego w Krakowie oraz kolejną monetę okolicznościową z serii Odkryj Polskę – Kościół Mariacki – mówi Monika Mularz-Dobrowolska z NBP w Rzeszowie.

***

Karol Józef Wojtyła, papież Jan Paweł II, urodził się 18 maja 1920 r. w Wadowicach. To były szczególnie trudne czasy w historii Polski. Krótko po odzyskaniu niepodległości w 1918 r. Polska na skutek najazdu bolszewików stanęła wobec groźby jej ponownej utraty. Nawiązując do tych okoliczności, Jan Paweł II powiedział: „Wiecie, że urodziłem się w 1920 r., w maju, w tym czasie, kiedy bolszewicy szli na Warszawę. I dlatego noszę w sobie od urodzenia wielki dług w stosunku do tych, którzy wówczas podjęli walkę z najeźdźcą i zwyciężyli, płacąc za to swoim życiem”. Jego młodość przypadła na II wojnę światową (1939–1945) i okres niemieckiej okupacji kraju. (…) W 1946 r. Karol Wojtyła przyjął święcenia kapłańskie, w 1958 r. został mianowany biskupem, w 1964 r. arcybiskupem metropolitą krakowskim, a w 1967 r. kardynałem. 16 października 1978 r. został wybrany na Stolicę Piotrową. Pontyfikat Jana Pawła II był jednym z najdłuższych i najbardziej owocnych. W sytuacji kryzysu wartości i moralnego zamętu niestrudzenie nauczał, że zachwiany porządek etyczny, społeczny i polityczny można przywrócić jedynie przez złączenie ze sobą sprawiedliwości i przebaczenia, które są filarami prawdziwego pokoju. 2 kwietnia 2005 r. Jan Paweł II odszedł do Domu Ojca. 1 maja 2011 r. Benedykt XVI dokonał jego beatyfikacji, a 27 kwietnia 2014 r. papież Franciszek aktem kanonizacji włączył go do grona świętych Kościoła katolickiego. Ogłaszając rok 2020 Rokiem Świętego Jana Pawła II, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej stwierdził: „Był On i jest dla nas drogowskazem, zgodnie z którym możemy pewnie kroczyć. Jego postępowanie było wyrazem nadzwyczajnej odwagi” – pisze w folderze emisyjnym ks. prof. Waldemar Chrostowski z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Polub i udostępnij