CiekawostkiKultura

IPN wydłuża nabór w konkursie „Świadek Historii”

W związku z epidemią Covid-19 i brakiem możliwości złożenia wizyty w Instytucie Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie wydłuża nabór kandydatów do IX edycji Nagrody Honorowej IPN „Świadek Historii” do 30 czerwca 2020 r.

To wyróżnienie honorowe, przyznawane jest raz w roku instytucjom, organizacjom i osobom fizycznym szczególnie zasłużonym dla upamiętniania historii Narodu Polskiego oraz wspierającym pion edukacyjny Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, w realizacji ustawowej działalności w obszarach edukacyjnym, naukowym i wydawniczym w poszczególnych regionach kraju.

Nagroda jest przyznawana obywatelom polskim oraz osobom niebędącym obywatelami polskimi. Może być także przyznana pośmiertnie. Nagrodę przyznaje Kapituła, której przewodniczącym jest Prezes Instytutu Pamięci Narodowej. „Świadek Historii” uzupełnia ogólnopolską nagrodę IPN „Kustosz Pamięci Narodowej”.

Zapraszamy instytucje, organizacje społeczne i osoby fizyczne do zgłaszania kandydatów z obszaru działania rzeszowskiego oddziału IPN. Wniosek o przyznanie Nagrody powinien zawierać dane personalne kandydata, opis jego zasług i osiągnięć uzasadniających przyznanie Nagrody, dostępne wnioskodawcy kopie dokumentów poświadczających te zasługi i osiągnięcia. Do wniosku należy dołączyć pisemną zgodę kandydatów na zgłoszenie. Regulamin konkursu, formularz wniosku i oświadczenie zgody kandydata dostępne w załącznikach oraz na stronie Instytutu Pamięci Narodowej www.ipn.gov.pl

Jednocześnie, mając na celu minimalizację zagrożenia zarażeniem Covid-19, zachęcamy Państwa do kontaktu za pośrednictwem poczty tradycyjnej i elektronicznej, w razie pytań do kontaktu telefonicznego pod nr. tel.  17 8606012.

(ip)

 

 

Polub i udostępnij