Zdrowie

Rzeszów. NFZ od poniedziałku przywraca bezpośrednią obsługę klienta

Narodowy Fundusz Zdrowia w Rzeszowie od poniedziałku (25 maja) wznawia bezpośrednią obsługę klienta.

Przywracanie pełnego zakresu realizowanych zadań w Salach Obsługi Klientów Podkarpackiego Oddziału NFZ w Rzeszowie oraz 9 terenowych punktach obsługi odbywać się będzie etapowo, a środki ostrożności będą dostosowywane do aktualnej sytuacji sanitarno-epidemiologicznej w Polsce i powiązane z regulacjami prawnymi i zaleceniami rządowymi – mówi Rafał Śliż rzecznik prasowy Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Rzeszowie

Od 25 maja, działalność Sali Obsługi Klienta w Rzeszowie będzie możliwa na kilka sposobów:

  1. Podczas wizyty osobistej w NFZ Rzeszów za ruch Klientów oraz ich liczbę na Sali Obsługi Klienta (SOK) odpowiada OSOBA KOORDYNUJĄCA, tak aby przy jednym stanowisku przebywał tylko jeden klient. Koordynator wydaje również niezbędne formularze, ulotki, broszury, materiały informacyjne oraz druki wniosków. Przed wejściem na SOK każdy z klientów dezynfekuje ręce dostępnym płynem do dezynfekcji. Na Salę Obsługi Klienta mogą być wpuszczani tylko Klienci posiadający środki ochrony osłaniające nos i usta – mogą to być np. maseczki czy przyłbice (do czasu obowiązywania wytycznych rządowych w tym zakresie). Liczba Klientów mogących jednocześnie przebywać w SOK jest uzależniona od liczby czynnych stanowisk obsługi, przy zachowaniu wymaganej odległości pomiędzy stanowiskami obsługi min. 2 m. Kolejna osoba zostanie wpuszczona do sali dopiero po opuszczeniu jej przez poprzedniego Klienta.

Do dyspozycji naszych Klientów będą udostępnione następujące stanowiska:

– dotyczące kart EKUZ (tylko w sprawach pilnych wyjazdów)

– dotyczące POTWIERDZANIA PROFILÓW ZAUFANYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH – po wcześniejszej rejestracji przez Klienta w domu poprzez stronę https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany

– dotyczące ZAOPATRZENIA W WYROBY MEDYCZNE – dla druków wystawionych przez lekarza w tradycyjnej formie papierowej

– dotyczące udzielania informacji o zawieszonym LECZENIU UZDROWISKOWYM

– dotyczące UBEZPIECZENIA DOBROWOLNEGO

  1. Pozostawienie dokumentów w siedzibie NFZ Rzeszów w przypadku składania dokumentu/wniosku/pisma bez potrzeby kontaktu bezpośredniego z pracownikiem Sali Obsługi oraz bez konieczności uzyskania potwierdzenia ich złożenia. W tym celu został przygotowany specjalny pojemnik o nazwie „SKŁADANIE DOKUMENTÓW, WNIOSKÓW i PISM”. Zawartość skrzynki podlega kwarantannie przez 24 godziny.
  2. Zmianom nie ulega możliwość kontaktu telefonicznego i elektronicznego. Nadal aktualne są poniższe numery telefonów i adresy e-mail w sprawach pilnych:

– dla Klientów w sprawach ogólnych: 17 86 04 252 oraz sprawy.ubezpieczonych@nfz-rzeszow.pl

– dla Klientów w sprawie wyrobów medycznych: 17 86 04 168 i 17 86 04 178 oraz srodki_ort@nfz-rzeszow.pl

– dla Klientów w sprawie EKUZ: ekuz@nfz.gov.pl

Możliwość wizyty osobistej w 9 Punktach Terenowych planowana jest na 8 czerwca (poniedziałek), a ich działalność będzie się odbywać na podobnych zasadach jak w siedzibie NFZ.

(ip)

Polub i udostępnij