NGO

Tarcza dla NGO – bezpłatny webinar poświęcony tarczy antykryzysowej dla organizacji pozarządowych

Konfederacja Inicjatyw Pozarządowych Rzeczypospolitej  zaprasza na bezpłatny webinar poświęcony tarczy antykryzysowej dla organizacji pozarządowych. W programie m.in. ochrona miejsc pracy, mikropożyczka, funkcjonowanie NGO podczas epidemii. Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Nasz Dom, które wydaje Portal Rzeszowski już zgłosiło sie po bilet na webinar, a Ty?

Rejestracja na wydarzenie: https://kipr.clickmeeting.pl/tarcza-dla-ngo-jak-funkcjonowac-w-czasie-epidemii-/register

Harmonogram webinaru:
1. Wsparcie dla organizacji zatrudniających pracowników – podczas niniejszego segmentu zostanie poruszona m.in. tematyka zwolnienia pracodawców z obowiązku opłacania składek ZUS, odroczenia oraz rozłożenia zaległych składek ZUS oraz dofinansowania wynagrodzeń pracowników;

2. Ochrona miejsc pracy – podczas niniejszego segmentu zostanie poruszona tematyka m.in. świadczenia postojowego oraz obniżenia wymiary czasu pracy

3. Mikropożyczka – podczas niniejszego segmentu zostanie poruszona tematyka mikropożyczki dla organizacji prowadzących działalność gospodarczą;

4. Realizacja zadań publicznych – podczas niniejszego segmentu zostanie poruszona m.in. tematyka możliwości zmiany terminów i zasad rozliczania zadania publicznego oraz dokonywania zmian w umowach o wsparcie realizacji zadania publicznego lub o powierzenie realizacji zadania publicznego.

5. Funkcjonowanie NGO podczas epidemii – podczas niniejszego segmentu zostanie poruszona m.in. tematyka sprawozdawczości, możliwości odbywania posiedzeń oraz głosowań władz organizacji z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej oraz zwolnień z tytułu podatków i opłat.

Szkolenie poprowadzi dla Państwa Łukasz Dudek – Aplikant adwokacki oraz Wiceprezes Zarządu Fundacji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Prospekt. Doświadczenie społeczne i ekspercie zdobywał piastując zarządcze funkcje w organizacjach III sektora, zarządzając licznymi projektami oraz prowadząc obsługę prawną organizacji NGO. Naukowe oraz zawodowe zainteresowania skupia wokół tematyki ochrony danych osobowych, szerokopojętego prawa przedsiębiorców, w szczególności prawa gospodarczego i handlowego, jak również prawnych aspektów funkcjonowania organizacji NGO. Obecnie realizuje się zawodowo w jednej z warszawskich kancelarii w obszarze prawa spółek, fuzji i przejęć oraz prawa karnego gospodarczego.

Polub i udostępnij