Gospodarka

W 2022 roku w 3 godziny dojedziemy z Rzeszowa do Warszawy?! /wideo/

W 2022 roku Rzeszów zyska połączenie drogą ekspresową S19 nie tylko z Lublinem, ale również z Warszawą za sprawą S17. Tym samym stolica Podkarpacia zyska nowe, komfortowe i bezpieczne połączenie drogowe ze stolicą Polski. Trasę o długości ok. 300 km łączącą przedmieścia Rzeszowa i Warszawy, pokonamy samochodem osobowym w czasie poniżej trzech godzin. Trasa przez Lublin zastąpi dotychczasowy szlak prowadzący przez Radom, Opatów i Kolbuszową, czyli DK9.

Na 11 z 12 odcinków trasy już trwają prace w terenie. S19 pomiędzy Lublinem i Rzeszowem to również fragment przyszłej Via Carpatia – te optymistyczne informacje podaje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Rzeszowie.

Kierowcy obecnie korzystają już z kilku odcinków S19 – zachodniej obwodnicy Lublina oraz od Sokołowa Małopolskiego do Rzeszowa. 130 km przyszłej S19, od Lublina do Sokołowa Małopolskiego, jest w trakcie realizacji. Inwestycję podzielono na 12 odcinków realizacyjnych, po sześć w województwie lubelskim (łączna długość to ok. 75 km) i podkarpackim (55 km). Na 11 z nich trwają już prace w terenie o różnym zaawansowaniu wynikającym z terminu otrzymania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID).

 

Na ostatni odcinek, Kamień – Sokołów Małopolski, trwa jeszcze postępowanie związane z wydaniem ZRID. Pierwszymi fragmentami trasy pojedziemy w 2021 roku, a całością w 2022 roku. Będzie to kolejny fragment przyszłego międzynarodowego szlaku Via Carpatia biegnącego wzdłuż wschodniej granicy Polski, który połączy Finlandię, Estonię, Łotwę i Litwę z południem Europy i państwami leżącymi na Bałkanach.

 

Lublin – Niedrzwica (12 km)

Trwają prace przy nasypach i wykopach. Stabilizowane jest podłoże, wzmacniany grunt. Powstają drogi dojazdowe, w obrębie MOP Zemborzyce i MOP Radawiec zdejmowana jest warstwa humusu. Równolegle wykonywane są prace przy obiektach mostowych, m.in. zbrojenia filarów i przyczółków oraz betonowanie. Powstają przejścia dla małych zwierząt i przepusty. Usuwane są kolizje z sieciami wodociągowymi, elektroenergetycznymi i gazociągowymi. Trwają prace m.in. przy demontażu i budowie oświetlenia drogowego. Porządkowany jest teren po rozbiórkach. Zaawansowanie rzeczowe wynosi ok. 24 proc.

 

Niedrzwica – Kraśnik (20 km)

Kontynuowane są prace związane z tyczeniem pasa i osi trasy głównej, dróg dojazdowych i poprzecznych, wyburzeniami i rozbiórkami budynków wraz z pracami porządkowymi oraz ze zdjęciem humusu. Trwają prace fundamentowe przy obiektach inżynierskich, wykonywane są także zbrojenia. Realizowane są prace ziemne w ciągu trasy głównej, a także dróg dojazdowych. Zaawansowanie rzeczowe wynosi ok. 8 proc.

 

Obwodnica Kraśnika (10 km) 

Trwają prace ziemne przy nasypach i wykopach, stabilizowany jest grunt, wykonywana jest także warstwa podbudowy z kruszywa łamanego. Rosną wiadukty oraz inne obiekty inżynierskie. Wykonywany jest montaż zbrojenia i betonowanie. Usuwane są kolizji na sieci gazowej, prowadzone są prace przy kanalizacji deszczowej. Zaawansowanie rzeczowe wynosi ok. 17 proc.

 

Kraśnik – Janów Lubelski (18 km) 

Niemal na całym odcinku zdjęto humus w pasie drogowym przyszłej S19, trwają roboty ziemne przy nasypach i wykopach, zagęszczane i wzmacnianie jest podłoże. Powstają obiekty inżynierskie, wykonywane są prace nad zbrojeniem korpusów wiaduktów oraz betonowaniem i izolacją fundamentów. Trwa budowa przejść dla zwierząt oraz kanalizacji deszczowej. Zaawansowanie rzeczowe wynosi ok. 25 proc.

 

Obwodnica Janowa Lubelskiego (7 km) 

To jeden z dwóch najbardziej zaawansowanych odcinków. Trwają prace przy nasypach i wzmacnianiu podłoża. Betonowane są kolejne elementy obiektów mostowych – m.in. korpusów i podpór. W pobliżu miejscowości Pierońka, w pasie drogowym S19, wykonawca układa próbny odcinek dolnej warstwy podbudowy zasadniczej z kruszywa. Budowana jest kanalizacja deszczowa i prowadzone są prace melioracyjne. Prowadzone są również roboty ziemne przy budowie MOP Janów Lubelski. Zaawansowanie rzeczowe wynosi ok. 39 proc.

 

Janów Lubelski – Lasy Janowskie (8 km) 

Ten odcinek niemal w całości położony jest wzdłuż obecnego przebiegu DK19 i kierowcy korzystający z tej trasy mogą na bieżąco śledzić duże postępy na budowie. Wykonawca realizuje prace ziemne, wzmacnia grunt i wykonuje nasypy. Wykonywana jest dolna warstwa podbudowy zasadniczej przyszłych dróg serwisowych i dojazdowych. Doskonale widać postępy robót w branży mostowej. Betonowane są elementy obiektów i wykonywana na nich jest izolacja. Trwają także prace przy zbrojeniach przejść dla zwierząt oraz przy budowie kanalizacji deszczowej. Zaawansowanie rzeczowe wynosi ok. 32 proc.

 

Lasy Janowskie – Zdziary (9,3 km)

Prowadzone są prace przygotowawcze związane z wycinką drzew i karczowaniem pni. Geodeci tyczą pas drogowy przyszłej trasy S19. Prowadzone jest odhumusowanie terenu, wymiana gruntów, wykonywane są nasypy i wykopy w pasie drogowym. Rozbierane są obiekty kolidujące z przyszłą drogą ekspresową. Przypomnijmy, że na ten odcinek decyzję ZRID wydano w ostatnich dniach lutego br. Zaawansowanie rzeczowe wynosi ok. 1 proc.

 

Zdziary – Rudnik nad Sanem (9 km) 

Na części tego odcinka prowadzone są prace przygotowawcze, między innymi karczowanie pni. Usuwany jest humus i wykonywane są nasypy oraz wykopy, a także platformy robocze pod dreny. Rosną obiekty inżynierskie, zbrojone są filary i podpory oraz prowadzone jest betonowanie. Największe obiekty to wiadukt nad linią kolejową nr 66 Zwierzyniec Towarowy – Stalowa Wola Południe oraz most nad rzeką San. Trwa przebudowa kolizji branżowych. Wykonywane są również kolumny w technologii jet-grounting pod wiadukt drogowy w okolicy Zdziar. Zaawansowanie rzeczowe wynosi ok. 13 proc.

 

Rudnik nad Sanem – Nisko Południe (6 km) 

Prowadzone są prace przygotowawcze takie jak wycinka drzew i karczowanie pni, geodezyjne tyczenie pasa drogowego przyszłej S19. Trwa również zdejmowanie humusu w pasie drogowym, prace ziemne przy nasypach i wykopach drogowych oraz przebudowa kolizji branżowych. Trwa wymiana gruntów słabonośnych i organicznych. Zaawansowanie rzeczowe wynosi ok. 8 proc.

 

Nisko Południe – Podgórze (11,5 km) 

Rozpoczęto prace przygotowawcze, wycinkę drzew i karczowanie pni. Geodeci tyczą pas drogowy. Przy niektórych obiektach inżynierskich ruszyły prace Zaawansowanie rzeczowe wynosi ok. 2,5 proc.

 

Podgórze – Kamień (10,5 km) 

To jeden z dwóch odcinków, na który decyzję ZRID uzyskano z końcem lutego br. Wykonawca rozpoczyna prace przygotowawcze. Geodeci tyczą pas drogowy. Rozpoczęto również roboty przy obiektach inżynierskich. Zaawansowanie rzeczowe wynosi ok. 2,5 proc.

 

Źródło: GDDKiA Rzeszów

Polub i udostępnij