Rzeszów

Policja sprawdza napełnienie autobusów, samochodów, parki, bulwary!

Policja sprawdza napełnienie autobusów, samochodów, parki, bulwary! Od 1 kwietnia obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Zdrowia zaostrzające ograniczenia w poruszaniu się w przestrzeni publicznej. Należy podkreślić, że wprowadzone przepisy nie są skierowane przeciwko społeczeństwu ale mają na celu ograniczanie rozprzestrzeniania się epidemii i zapewnienie mieszkańcom bezpieczeństwa w możliwie najszerszym zakresie. W działaniach policjantów wspierają funkcjonariusze Żandarmerii Wojskowej i strażnicy miejscy.

Resort zdrowia wdrożył ścisły nadzór nad osobami objętymi kwarantanną domową. Policjanci przynajmniej raz na dobę sprawdzają, czy osoby te znajdują się w miejscu kwarantanny oraz, czy nie potrzebują pomocy.

Nadal pozostają ograniczenia związane z przemieszczaniem się wszystkich osób. W dalszym ciągu nie można wychodzić z domu z wyjątkiem:

  • dojazdu do pracy. Jeśli jesteś pracownikiem, prowadzisz swoją firmę, czy gospodarstwo rolne, masz prawo dojechać do swojej pracy. Masz również prawo udać się po zakup towarów i usług związanych ze swoją zawodową działalnością.
  • wolontariatu na rzecz walki z COVID-19. Jeśli działasz na rzecz walki z koronawirusem i pomagasz potrzebującym przebywającym na kwarantannie lub osobom, które nie powinny wychodzić z domu, możesz się przemieszczać w ramach tej działalności.
  • załatwiania spraw niezbędnych do życia codziennego. Będziesz mógł się przemieszczać, aby zrobić niezbędne zakupy, wykupić lekarstwa, udać się do lekarza, opiekować się bliskimi i wyprowadzić psa.

Od środy natomiast obowiązują nowe, zaostrzone ograniczenia. W związku z pandemią koronawirusa w naszym kraju nie będzie można się swobodnie przemieszczać poza celami bytowymi, zdrowotnymi i zawodowymi. Ograniczenia głównie dotyczą:

  • Zakazu wychodzenia z domu osób do 18. roku życia bez opieki dorosłego.
  • Zakazu korzystania z parków, plaż, bulwarów, promenad i rowerów miejskich.
  • 2 metry – minimalna odległość między pieszymi. Wyłączeni z tego obowiązku będą: rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13 roku życia), a także opiekunowie osób niepełnosprawnych lub niemogących się samodzielnie poruszać i ich opiekunowie.
  • Ograniczenia dotyczące limitów pasażerów. W zbiorowym transporcie publicznym obowiązuje już zasada „tyle pasażerów, ile połowa miejsc siedzących w pojeździe”. Rozszerzony ten wymóg jest także na pojazdy, które mają więcej niż 9 miejsc siedzących, w tym transport niepubliczny – np. dowożących do pracy w zorganizowany sposób, czy prywatnych przewoźników.

Więcej na temat ograniczeń tutaj.

Od początku obowiązywania rozporządzenia policjanci zaangażowani są w działania mające egzekwować wprowadzone ograniczenia. Kontrolują miejsca zwyczajowego wypoczynku mieszkańców Rzeszowa: bulwary nad Wisłokiem, parki, skwery i targowiska. Funkcjonariusze drogówki kontrolują środki komunikacji publicznej oraz transport niepubliczny sprawdzając czy liczba przewożonych pasażerów nie przekracza połowy ilości miejsc siedzących.

Należy jednak pamiętać, że wprowadzone ograniczenia mają poprawić bezpieczeństwo osób, a nie są skierowane przeciwko nim. Nadal z radiowozów podawane są komunikaty informujące o wprowadzonych ograniczeniach i nawołujące do pozostawania w domach i mieszkaniach.

(KWP Rzeszów)

Polub i udostępnij