PodkarpacieRegion CentralnyRzeszów

W Rudnej Małej Fundacja Kuźnica kształci młodych liderów

11 do 13 listopada odbędzie się w Rudnej Małej –  wsi w Polsce, położonej w województwie podkarpackim, w powiecie rzeszowskim, w gminie Głogów Małopolski odbędzie się podkarpacka edycja Europejskiej Akademii Młodych Liderów Wsi (w skrócie EAMLW). Jaki jest jednak cel projektu i do kogo jest on skierowany?

Czym jest Europejska Akademia Młodych Liderów Wsi (EAMLW)?

Jest to 3-dniowe szkolenie, którego celem jest wyposażenie młodych liderów z terenów wiejskich i małych miast w rzetelną wiedzę nt. funkcjonowania Unii Europejskiej i jej działań wspierających rozwój obszarów wiejskich oraz w narzędzia do wykorzystania tej wiedzy w aktywności społecznej uczestników. Ważny przy tym jest element budowania wspólnoty młodych liderów zarówno podczas szkoleń, jak i po ich zakończeniu oraz – na późniejszym etapie – wspierania ich działań.

Europejska Akademia Młodych Liderów Wsi jest pomysłem na otwarcie się na ludzi młodych, którzy interesują się Unią Europejską i są aktywni w swoich społecznościach lokalnych – tłumaczy dr Marek Prawda, dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. –Chcielibyśmy im pomóc wejść na scenę społeczną, a w przyszłości może nawet polityczną. Co również ważne, chodzi nam o to, aby ci ludzie, bez względu na swoje poglądy, wiedzieli więcej o Unii Europejskiej. Aby, wyposażeni w nowe kompetencje, byli motorem działań w swoich regionach – podkreśla M. Prawda.

Chcemy zdynamizować działalność środowiska wiejskiego – dodaje Jan Klemt, prezes Fundacji Kuźnica im. Hugona Kołłątaja. – Dlatego naszym celem jest wsparcie młodych liderów polskiej prowincji, aby w perspektywie kilku lat, przy okazji wyborów samorządowych, czy nawet parlamentarnych, mogli przejąć pałeczkę od starszego pokolenia.

Jak zorganizowana będzie EAMLW?

Szkolenie trwa od czwartku do soboty. Przez cztery dni uczestnicy Akademii przejdą intensywny trening, którego celem będzie wyposażenie liderów lokalnych w wiedzę i  umiejętności pozwalające na skuteczną działalność społeczną. W programie znajdą się np. warsztaty z: pozyskiwania środków na działalność na obszarach wiejskich i aktywizacji środowisk lokalnych, procesów decyzyjnych, autoprezentacji, wystąpień publicznych, współpracy z mediami. Przewidujemy również spotkania z przedstawicielami m.in.: instytucji europejskich, urzędów marszałkowskich, wójtami, burmistrzami i prezydentami.

Jakie są warunki udziału w  EAMW?

Udział w projekcie jest bezpłatny. Organizatorzy (Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce oraz Fundacja Kuźnica im. Hugona Kołłątaja) zapewniają: ryczałtowy zwrot kosztów dojazdu, zakwaterowanie, wyżywienie, materiały promocyjne i szkoleniowe oraz certyfikaty.

Uczestnicy zobowiązują się do pełnego i aktywnego uczestnictwa w wydarzeniu.

Uczestnikami EAMLW w każdej edycji będzie co najmniej 50 osób w wieku 18-30 lat, z zachowaniem parytetu płci oraz uwzględnieniem osób z niepełnosprawnościami. Uczestnicy powinni zamieszkiwać na terenach wiejskich lub w miastach do 20.000 mieszkańców.

Co po szkoleniu?

Docelowo przeszkolonych zostanie około 500 osób w całej Polsce. Przez cztery lata absolwenci mogą liczyć na wsparcie merytoryczne i organizacyjne w ramach tworzonej sieci. W swoich działaniach współpracować będą z organami administracji publicznej, NGO, firmami, ekspertami Team Europe i punktami informacji europejskiej Europe Direct. Po każdej Akademii wesprzemy 8 (osiem) inicjatyw absolwentów, które będą realizowane w grupach absolwenckich (min. 3 osoby). Jednocześnie absolwenci będą mieli możliwość zainicjowania nowych projektów i włączenia się w działania Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce.

Wolne miejsca w projekcie

W projekcie zostały ostatnie wolne miejsca. Zainteresowane osoby powinny zebrać drużynę liczącą od 4 do 6 osób. Aby dokonać zgłoszenia, należy wypełnić dokumenty aplikacyjne znajdujące, które znajdują się na stronie Fundacji https://www.fundacjakuznica.pl/dokumenty/ lub zasięgnąć informacji u jednego z przedstawicieli Fundacji, Radosława Kosaka pod nr tel. 723 939 760.

 

Polub i udostępnij