Rzeszów

W Przemyślu unieważniono wybory rektora! Czy w Rzeszowie będzie podobnie?

Uczelniana Komisja Wyborcza Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu, po interwencji z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, unieważniła wybory na rektora tej uczelni. Powodem unieważnienia jest fakt przeprowadzenia wyborów online, co jest niezgodne ze statutem uczelni.

„Dopuszczalna jest organizacja wyborów w trybie on-line pod warunkiem, że jest to przewidziane w statucie uczelni lub regulaminie wyborów, a uczelnia posiada zasoby i zabezpieczenia umożliwiające przeprowadzenie tego procesu w sposób sprawny i w pełni bezpieczny” – napisała w mailu skierowanym do PWSW dr Anna Budzanowska, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Uczelniana Komisja Wyborcza PWSW zgodziła się ze stanowiskiem Ministerstwa i z uwagi na fakt, „iż zastosowany w wyborach Rektora PWSW tryb nie był przewidziany w statucie Uczelni ani regulaminie wyborów”, unieważniła wybory.

Wczoraj na Politechnice Rzeszowskiej  odbyły się wybory rektora, które również były przeprowadzone online. W statucie Politechniki podobnie jak przemyskiej uczelni nie ma wzmianki o możliwości przeprowadzenia wyborów zdalnie. Czy zatem wczorajsze wybory rektora PRz również zostaną unieważnione?

Do sprawy wrócimy.

 

Polub i udostępnij