Rzeszów

Zagłosuj na miejskie inwestycje w ramach Ogólnopolskiego Konkursu Modernizacja Roku

Stowarzyszenie Ochrony Narodowego Dziedzictwa Materialnego przy współudziale Związku Powiatów Polskich i Polskiej Izby Budownictwa organizuje XXIV edycję Ogólnopolskiego Konkursu Modernizacja Roku & Budowa XXI w.

Celem konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie przedsięwzięć budowlanych „modernizacji” oraz „nowych obiektów” wyróżniających się szczególnymi walorami. Ideą Konkursu jest propagowanie i wspieranie działań dla ratowania obiektów i budowli dziedzictwa narodowego oraz promocja modernizacji, przebudowy, rewitalizacji terenów, rozbudowy obiektów i urządzeń dla uzyskania efektów użytkowych i estetycznych.

Główne kategorie w Konkursie to: Nowe Obiekty oraz Modernizowane Obiekty, ponadto wyszczególniono jeszcze podkategorie w głównych kategoriach: obiekty mieszkalne, obiekty hotelarsko-turystyczne, obiekty przemysłowe i inżynieryjne, obiekty użyteczności publicznej, obiekty szkolnictwa, obiekty kultury, sportu, zdrowia i rekreacji, obiekty ochrony środowiska, obiekty zabytkowe, elewacje i termorenowacje, najciekawsze modernizacje i adaptacja wnętrz, rewitalizacja obszarów i zespołów urbanistycznych, modernizacje dróg, obiekty mostowe, obiekty zieleni i nowe obiekty w przestrzeni urbanistycznej.

Do aktualnej edycji Konkursu zakwalifikowały się 3 rzeszowskie inwestycje. Zachęcamy wszystkich do oddania głosów na te inwestycje, w głosowaniu, które trwa do 11 maja 2020 r.

– „Rozbudowa ul. Podkarpackiej na odcinku od ul. 9 Dywizji Piechoty do granic miasta Rzeszowa” – kliknij tutaj, aby oddać swój głos,

– „Poszerzenie ciągu pieszo-rowerowego nad zalewem rzeki Wisłok od lisiej Góry do ul. Jarowej w Rzeszowie” – kliknij tutaj, aby oddać swój głos,

– „Rozbudowa i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa etap I cz. III, w ramach projektu pn. „Rozwój systemu transportu publicznego w Rzeszowie” – kliknij tutaj, aby oddać swój głos.

UM Rzeszowa

Polub i udostępnij