OpiniePolityka

Q&A | Małgorzata Jarosińska-Jedynak

Klub Służby Niepodległej w Rzeszowie zaprasza na swój profil facebookowy, gdzie odbędzie się cykl spotkań online “Q&A – Pytania i Odpowiedzi”.

W ramach akcji siedząc na kanapie w domu, otrzymasz możliwość wejścia w dialog z czołowymi przedstawicielami świata polityki, biznesu, administracji publicznej, kultury, nauki, mediów – mówi Adam Poręba Prezes Klubu Służby Niepodległej w Rzeszowie, Wiceprezes Fundacji Służba Niepodległej.

Organizatorem wydarzenia jest Fundacja Służba Niepodległej, która powstała, aby działać na rzecz idei sprawnego i suwerennego państwa oraz wolnego społeczeństwa, promować polskie dziedzictwo narodowe oparte na chrześcijańskim fundamencie i wielowiekowej tradycji dającej nam liczne powody do dumy z przynależności do polskiej wspólnoty narodowej.

Dążymy do krzewienia w młodym pokoleniu Polaków etosu propaństwowych patriotów chcących służyć niepodległej Rzeczypospolitej na polu zawodowym społecznym i prywatnym. Nasze zaplecze kadrowe wywodzi się z patriotycznego, wolnościowego i propaństwowego trzeciego sektora – podkreśla Adam Poręba.

Flagowym projektem jest Kolegium Liderów Służby Publicznej. To przedsięwzięcie koordynowane przez Fundację Służba Niepodległej, realizowane we współpracy z licznymi ogólnopolskimi i regionalnymi organizacjami pozarządowymi o profilu patriotycznym, który ma  na celu:

  1. Wzmocnienie procesu formacji przyszłych elit Rzeczypospolitej w duchu etosu propaństwowej służby publicznej i aktywności obywatelskiej.
  2. Ułatwienie partycypacji młodych aktywistów trzeciego sektora w życiu publicznym poprzez podnoszenie ich poziomu wiedzy w zakresie głównych dziedzin funkcjonowania państwa.
  3. Umożliwienie nawiązania kontaktu i wymiany doświadczeń pomiędzy młodymi osobami zaangażowanymi społecznie, które pochodzą z różnych środowisk i części Polski.

 

Polub i udostępnij