Podkarpacie

Aplikacja, która ułatwia pomoc!

W Dowództwie Wojsk Obrony Terytorialnej (DWOT) podchorążowie z Wojskowej Akademii Technicznej (WAT) opracowali specjalną aplikację webową, która łączy oficerów łącznikowych z Brygad  OT z pracownikami organizacji pomocowych celem udzielenia wsparcia osobom potrzebującym. Narzędzie jest też dostępne dla urzędów, organów medycznych i sanitarnych.

Największymi sprzymierzeńcami koronawirusa są osoby nieprzestrzegające reżimu sanitarnego
i biurokraci. Aplikacja skutecznie ogranicza możliwości działania tych drugich na dodatek przekładając się na szybkość działania. Podchorążowie WAT dobra robota!”
– powiedział gen. dyw. Wiesław Kukuła, dowódca WOT, komentując uruchomienie kolejnego projektu, tym razem ułatwiającego komunikację pomiędzy instytucjami.

Zgodnie z decyzją ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka komendanci akademii wojskowych przekazali do dyspozycji Dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej niezbędne siły i środki ze szkół wojskowych. Podchorążowie z WAT są m.in. zaangażowani w zabezpieczenie techniczne całodobowej linii wsparcia psychologicznego uruchomionej przez Dowództwo WOT. Najnowszym ich produktem jest aplikacja: „Platforma wsparcia samorządów, organów sanitarnych i podmiotów leczniczych”. Ułatwia ona proces dotarcia z pomocą do osób pozostających w izolacji w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-Co V-2.

Dzięki tej aplikacji, pracownicy organizacji pomocowych, urzędów, organów medycznych i sanitarnych, mogą szybko i sprawnie wnioskować o wsparcie żołnierzy 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej. Informacje te trafiają do oficerów łącznikowych w dowództwie brygady, oni zaś zlecają wykonanie zadania dowódcom batalionów OT do których przypisany jest dany powiat, miasto czy gmina.

Zgodnie z zasadą, że najprostsze rozwiązania są najlepsze, także aplikacja przygotowana przez podchorążych jest bardzo prosta w obsłudze. Narzędzie jest usługą webową, w pierwszej wersji łączy pracowników instytucji pomocowych, takich jak ośrodki pomocy społecznej różnego szczebla oraz Caritas z oficerami łącznikowymi brygady. Sukcesywnie ilość wspieranych podmiotów będzie rozszerzana w zależności od potrzeb o urzędy, organy medyczne i sanitarne.

Obsługa aplikacji ogranicza się do wypełnienia interaktywnego formularza, w którym wnioskodawca wskazuje miejsce i zakres pomocy oraz nadaje jej priorytet. Formularz ten jest widoczny dla oficera łącznikowego z brygady, który pod wskazany adres kieruje żołnierzy WOT z pomocą. Co ważne – zlecający zadanie będzie mógł na bieżąco śledzić postęp jego realizacji. Istotnym jest również fakt, że po zakończeniu zadania do wnioskodawcy trafią dodatkowe informacje, dotyczące dalszych potrzeb lub wnioski.

(ip)

Polub i udostępnij