Podkarpacie

Diecezja Rzeszowska. Od 6 czerwca przestaje obowiązywać dyspensa biskupa

Dekretem z 30 maja 2020 r. bp Jan Wątroba odwołał obowiązującą w diecezji rzeszowskiej dyspensę od obowiązku uczestnictwa w Mszach św. w niedziele i święta nakazane.

W związku z zagrożeniem koronawirusem biskup rzeszowski Jan Wątroba, stosownie do rekomendacji Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski, 13 marca 2020 r. udzielił dyspensy od obowiązku niedzielnego i świątecznego uczestnictwa w Mszach świętych osobom w podeszłym wieku, osobom chorym lub mającym objawy infekcji, dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym sprawującym nam nimi bezpośrednią opiekę, a także wszystkim wiernym, którzy czują obawę przed zakażeniem koronawirusem. Dyspensa ta obowiązywała do końca marca 2020 r.

Od 28 marca 2020 r., w związku ze zmianą przepisów rządowych (m.in. ograniczenie liczby uczestników nabożeństw do 5 osób), biskup rzeszowski udzielił dyspensy wszystkim diecezjanom oraz wiernym przebywającym na terytorium diecezji rzeszowskiej aż do odwołania.

27 maja 2020 r. abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, zachęcił biskupów do odwoływania ogólnych dyspens od uczestnictwa w niedzielnych Mszach św. Zachęta ta miała związek z ogłoszoną 27 maja decyzją o zniesieniu limitu uczestników zgromadzeń religijnych w kościołach.

30 maja 2020 r. bp Jan Wątroba dekretem odwołał obowiązującą w diecezji rzeszowskiej dyspensę od obowiązku uczestnictwa w Mszach św. w niedziele i inne święta nakazane. Odwołanie dyspensy będzie obowiązywać od 6 czerwca br.

W dekrecie biskup rzeszowski przypomniał, że zgodnie z Katechizmem Kościoła Katolickiego (nr 2181) obowiązkowi uczestnictwa w Mszach św. nie podlegają wierni, których usprawiedliwia poważna przyczyna natury fizycznej lub moralnej.

 

Dekret biskupa rzeszowskiego Jana Wątroby:

Odwołanie dyspensy

Z dniem 6 czerwca 2020 r. odwołuję obowiązującą w Diecezji Rzeszowskiej od dnia 28 marca 2020 r. dyspensę od obowiązku uczestniczenia we Mszy Świętej w niedziele i inne święta nakazane.

Zgodnie z wykładnią Katechizmu Kościoła Katolickiego obowiązkowi temu nie podlegają wierni, których usprawiedliwia poważna przyczyna natury fizycznej i moralnej (np. choroba, pielęgnacja niemowląt itp.) albo otrzymali dyspensę od ich własnego pasterza.

Wszystkich Diecezjan powierzam dobremu Bogu i opiece Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski.

Z serdecznym błogosławieństwem

bp Jan Wątroba

Biskup Rzeszowski

ks. Piotr Steczkowski

Kanclerz Kurii

Rzeszów, 30 maja 2020 r.

 

(ip)

Polub i udostępnij