Opinie

Dominik Łazarz: Wspólnotowa Europa to najlepszy okres w historii kontynentu

Maj to szczególny miesiąc dla Polski i państw zjednoczonej Europy. Na początku już od 16 lat obchodzimy rocznicę członkostwa w UE, a 9 maja to symboliczny Dzień Europy, ustanowiony na pamiątkę przemówienia Roberta Schumana z 1950 roku, który ogłosił rewolucyjną jak na ówczesne czasy ideę zjednoczenia kontynentu europejskiego. Ze względu na pandemię koronawirusa, w tym roku święto wszystkich Europejczyków było obchodzone głównie poprzez internet i media elektroniczne przez cały miesiąc.

Jednoczenie się kontynentu europejskiego to wielki sukces wielu osób, jego zwieńczeniem jest Unia Europejska, która odgrywa wiodącą rolę na świecie, jako elitarny klub bogatych i demokratycznych państw. Dziś przyzwyczailiśmy się do tego, co przez kilka dekad udało się wypracować, a najważniejsze to gwarancja pokoju w Europie, brak wojen pomiędzy państwami UE. Swoboda przepływu ludzi, towarów, usług i kapitału to podstawowe zasady unijne, które otwarły wielu osobom nowe perspektywy rozwoju. Polska i Polacy z tych swobód dziś korzystają pełną piersią, wystarczy dodać, że 3/4 naszych towarów i usług sprzedajemy do krajów Wspólnoty, a wiele Polek i Polaków może w nich pracować, kształcić się czy po prostu bez żadnych problemów podróżować.

Europa nie powstanie ani od razu, ani według jednego planu. Będzie powstawała poprzez konkretne osiągnięcia budujące rzeczywistą solidarność – te znamienite słowa wypowiedziane przez Roberta Schumana, Ministra Spraw Zagranicznych Francji w maju 1950 dziś w mają szczególne znaczenie.

Pandemia koronawirusa pokazał skuteczność działania UE, która już w styczniu podjęła pierwsze kroki, aby wspomóc państwa wchodzące w jej skład. Namacalne efekty to m.in. wspólnotowe hurtowe zamówienia środków ochrony osobistej dla krajów UE, Unijny Mechanizm Ochrony Ludności, z którego skorzystało ponad pół miliona obywateli UE przebywających poza kontynentem, czy wreszcie wielomiliardowe środki przeznaczone na przeciwdziałanie skutkom pandemii zarówno zdrowotnym, jak i gospodarczym.

Nie sposób też zapomnieć o polityce spójności, jednego z kluczowych działań UE, mającego na celu wyrównywanie poziomu rozwoju społecznego i gospodarczego pomiędzy europejskimi krajami. Środki te zmieniły wiele krajów, które sukcesywnie przystępowały do Wspólnoty. Polska jest najlepszym przykładem wielkiej modernizacji, w tym budowy sieci autostrad i dróg szybkiego ruchu, oczyszczalni ścieków, modernizacji oraz budowy obiektów sportowych, kulturalnych czy sakralnych. Dziś ten bilans to ponad 120 mld euro na plus.

Kończąc chcę jednak zaznaczyć, że Unia Europejska to przede wszystkim wspólnota wartości, to poszanowanie każdej jednostki ludzkiej bez względu na m.in. pochodzenie, rasę, religię, orientację seksualną czy niepełnosprawność, to gwarancja demokracji, której filarem jest praworządność.

Dominik Łazarz
Ekonomista, ekspert ds. UE, doradca ds. marketingu politycznego. Współpracuje m.in. z Punktem Informacji Europejskiej Europe-Direct przy WSIiZ w Rzeszowie i przy Stowarzyszenia Morena w Gdańsku. Był m.in. dyrektorem Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej w Rzeszowie (2007-13) i Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej (2013-16) oraz trenerem akredytowanym Krajowego Ośrodka EFS (2008-10).

Polub i udostępnij