PodkarpacieRegion Wschodni

Eurovia rozbuduje drogę z Przemyśla do granicy z Ukrainą

Oferta Eurovia Polska S.A. została dziś wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu na rozbudowę drogi krajowej nr 28 na odcinku Przemyśl-Medyka (dł. ok. 7 km), zaś oferta PROKOM Construction Sp. z o.o. jako najkorzystniejsza na pełnienie nadzoru nad realizacją robót oraz zarządzanie tym kontraktem. Jeśli nie będzie odwołań, GDDKiA niezwłocznie podpisze umowy z wykonawcami.

 

Wartość najkorzystniejszej oferty złożonej przez firmę Eurovia Polska S.A. w przetargu na rozbudowę DK28 to 99 472 710,10 zł. Wykonawca zadeklarował zrealizowanie prac w terminie 19 miesięcy od daty zawarcia umowy (wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie)

– mówi Joanna Rarus rzecznik prasowy GDDKiA O/Rzeszów.

Odcinek drogi objęty rozbudową położony jest w granicach administracyjnych miasta Przemyśl, gminy Przemyśl, gminy Medyka, powiat Przemyśl, województwo podkarpackie. Trasa odcinka rozbudowy została wyznaczona w nawiązaniu do przebiegu drogi krajowej nr 28. Początek projektowanego odcinka przyjęto w granicach administracyjnych miasta Przemyśla przed skrzyżowaniem drogi krajowej nr 28 z drogą gminną nr 116305 do m. Hureczko w km 351+793,00. Koniec opracowania przyjęto w km 358+844,26 przy zamykanej rogatce wjazdu na platformę odpraw granicznych Polsko – Ukraińskiego przejścia drogowego Medyka – Šehyni.

 

Natomiast w przetargu na pełnienie nadzoru nad realizacją robót w ramach rozbudowy DK28 odc. Przemyśl – Medyka oraz zarządzanie kontraktem najkorzystniejszą ofertę złożyła firma PROKOM Construction Sp. z o.o. z Sosnowca o wartości: 3 968 275,20 zł.

– dodaje Joanna Rarus.

 

Zakres prac

Realizacja robót objętych rozbudową DK28 obejmuje m.in. rozbudowę drogi do przekroju 4 x 3,5 m (z pasem dzielącym o szer. 3,5 m) z rozszerzeniem jezdni prawej do 4 pasów dla pojazdów oczekujących na odprawę graniczną od km 357+794 do około 358+375, a od km 358+446 do końca opracowania 5 pasów ruchu w kierunku Ukrainy. Rozbudowę skrzyżowań z zastosowaniem dodatkowych pasów dla relacji skrętnych, budowę zatok autobusowych, budowę dodatkowych jezdni i zjazdów umożliwiających dostęp do terenów zlokalizowanych przy drodze, budowę miejsca do ważenia pojazdów i kontroli pojazdów. Przewidziano również budowę lub przebudowę chodników, budowę ciągów pieszo – rowerowych, inne prace o charakterze przygotowawczym, pomocniczym i porządkującym, takich jak wycinka i nasadzenia zieleni, rozbiórki elementów dróg istniejących, rozbiórki wiat przystankowych itp.

 Przetarg odbył się ponownie. Powodem był protest wniesiony przez Eurovie.

W dniu 21 stycznia br. jako najkorzystniejsza wybrana została oferta Konsorcjum firm: PBI Infrastruktura S.A., PBI WMB Sp. z o.o. i Inżynieria Rzeszów S.A. o wartości 93 650 418,20 zł. Od tego wyboru firma Eurovia Polska S.A. wniosła odwołanie, w którym wskazała, że Konsorcjum firm: PBI Infrastruktura S.A., PBI WMB Sp. z o.o. i Inżynieria Rzeszów S.A. nie spełnia warunków określonych w postępowaniu. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej, GDDKiA unieważniła wybór oferty z 21 stycznia br. i dokonała ponownej procedury wyboru najkorzystniejszej oferty, wybierając jako najkorzystniejszą, ofertę Eurovia Polska S.A.

tłumaczy Joanna Rarus rzecznik prasowy GDDKiA O/Rzeszów.

(ip)

 

Polub i udostępnij