Podkarpacie

Laptopy dla najbardziej potrzebujących uczniów z Podkarpacia

Zarząd województwa zatwierdził wniosek o dofinansowanie projektu wspierającego uczniów w zdalnej edukacji w czasie pandemii Covid-19. Wniosek został złożony przez Województwo Podkarpackie w związku z konkursem ogłoszonym przez Sekretariat Wykonawczy Inicjatywy Środkowoeuropejskiej.

Projekt przewiduje zakup 50 laptopów z oprogramowaniem i dostępem do Internetu dla 50 najbardziej potrzebujących uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych w wieku: od 7 do 21 lat z rodzin wielodzietnych, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej z terenu województwa podkarpackiego. Uczniowie, którzy otrzymają laptopy, zostaną wytypowani w ramach współpracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Rzeszowie.

Jerzy Jęczmienionka, dyrektor ROPS w Rzeszowie mówi, że to ważne wsparcie dla uczniów w tym trudnym czasie:

– Regionalny Ośrodek  Polityki Społecznej w Rzeszowie jako partner w projekcie wytypuje najbardziej potrzebujących uczniów, którzy są zobowiązani do nauki z wykorzystaniem systemu on-line. W związku z przeprowadzoną diagnozą w powiatowych centrach pomocy rodzinie oraz ośrodkach pomocy społecznej widzi się dalszą potrzebę wsparcia w sprzęt komputerowy rodzin wielodzietnych w województwie podkarpackim

– mówi dyrektor.

Dzięki uczestnictwu w projekcie, uczniowie z województwa podkarpackiego będą mieć zapewnioną ciągłość edukacji i korzystania z zajęć edukacyjnych w formie e‑learningu w sposób bardziej efektywny przy wykorzystaniu odpowiedniego sprzętu informatycznego. Realizacja projektu ma być odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa i wprowadzenie w kraju czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Obecnie urząd marszałkowski oczekuje na wynik oceny wniosku. W przypadku przyznania dofinansowania, urząd niezwłocznie przystąpi do procedury zakupu laptopów i przekazania ich uczniom.

Barbara Pelczar Białek, dyrektor departamentu Edukacji i Kultury w urzędzie marszałkowskim zwraca uwagę na to, że każde wsparcie jest ważne i potrzebne:

– Należy wykorzystywać każdą okazję do tego, aby wspierać osoby potrzebujące pomocy w czasie pandemii koronawirusa. Myślę, że dla wielu podkarpackich rodzin i uczniów e-leaning jest dużym wyzwaniem, bo wiąże się nie tylko ze zmianą postrzegania samej edukacji, ale też zapewnieniem dzieciom odpowiedniego sprzętu komputerowego. Dlatego wspólnie z departamentem Gospodarki Regionalnej urzędu marszałkowskiego postanowiliśmy złożyć taki wniosek w ramach ogłoszonego konkursu przez Sekretariat Wykonawczy Inicjatywy Środkowoeuropejskiej

– mówi.

Inicjatywa Środkowoeuropejska to zinstytucjonalizowana forma współpracy subregionalnej państw Europy Środkowej i Europy Południowo-Wschodniej zainicjowana w 1989. Obecnie skupia 17 państw:  Albanię, Białoruś, Bośnię i Hercegowinę, Bułgarię, Chorwację, Czarnogórę, Czechy, Macedonię Północną, Mołdawię, Polskę (od 1991 r.), Rumunię, Serbię, Słowację, Słowenię, Ukrainę, Węgry i Włochy.

 

Polub i udostępnij