PodkarpacieRegion Centralny

Powiat Rzeszowski. Wraca bezpośrednia obsługa mieszkańców

Od 1 czerwca 2020 r. (poniedziałek) Starostwo wraca w pełnym zakresie do bezpośredniej obsługi mieszkańców. W  celu zminimalizowania ryzyka rozprzestrzeniania się epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2 oraz zapewnienia bezpieczeństwa interesantów, jak też pracowników urzędu, w siedzibie starostwa obowiązywać będą jednak reżimy sanitarne dla interesantów przebywających na terenie budynku.

Ze względu na istniejące nadal zagrożenie epidemiologiczne zaleca się:

*Obowiązkowe zakrywanie ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy lub kasku;

*Obowiązkowe zachowanie dystansu społecznego – odległości minimum dwumetrowe pomiędzy osobami oczekującymi na załatwienie sprawy;

*Dezynfekcję rąk płynami dostępnymi na terenie budynków urzędu;

*Obsługa interesantów odbywać się będzie w wyznaczonych do tego pomieszczeniach – dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu, nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi.

Mając na uwadze bezpieczeństwo interesantów i pracowników urzędu, w niektórych wydziałach wyznaczono pokoje do obsługi petentów. Stanowiska obsługi wyposażone zostały w szyby ochronne. Pomieszczenia są dezynfekowane, a pracownicy zostali wyposażeni w środki ochrony osobistej.

Informujemy, że w dalszym ciągu będziemy udoskonalać elektroniczną formę obsługi mieszkańców, podnosząc tym samym standardy obsługi klienta, który korzysta z usług Starostwa.

(ippw)

Polub i udostępnij