GospodarkaPodkarpacieRegion Centralny

Przygotowano koncepcję programową budowy S19 na odcinku Babica – Jawornik

Na posiedzeniu ZOPI rozpatrzono i oceniono Koncepcję Programową z pełnym rozpoznaniem geologicznym budowy drogi ekspresowej S19 na odcinku Babica – Jawornik (wraz z łącznikiem tymczasowym S19 z DK19).

Udział w posiedzeniu, głównie za pośrednictwem środków teleinformatycznych, wzięli przedstawiciele GDDKiA, Wykonawcy, organów administracji samorządowej i rządowej oraz instytucji zainteresowanych ocenianym zadaniem inwestycyjnym, a także ekspertów w zakresie osuwisk.

W Koncepcji Programowej przewidziano budowę drogi ekspresowej S19 o przekroju dwujezdniowym po dwa pasy ruchu w każdym kierunku wraz z:

– węzłem drogowym Strzyżów-Żarnowa (zlokalizowany na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 1931R. Na etapie KP przewiduje się dwa warianty realizacyjne węzła: półkoniczyna lub mieszany),

– łącznikiem tymczasowym drogi ekspresowej S19 z DK19 w m. Jawornik,

– Miejscem Obsługi Podróżnych na wysokości m. Jawornik po stronie lewej (MOP Jawornik kat. I, str. L z rezerwą terenu pod MOP kat. III),

– obiektami inżynierskimi w miejscach przekroczeń przeszkód poprzecznych – 7 estakad, 6 wiaduktów (5 wiaduktów nad drogą ekspresową, 1 pod drogą ekspresową), 3 przejścia dla zwierząt (2 dla zwierząt średnich, 1 dla zwierząt dużych).

Z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i zaleceń sanitarnych odbyło się posiedzenie Zespołu Oceny Projektów Inwestycyjnych (ZOPI), na którym została rozpatrzona i oceniona Koncepcja Programowa (KP) budowy S19 na odc. Babica – Jawornik (dł. 11,6 km). Kolejnym etapem będzie rozpatrzenie KP na posiedzeniu Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (KOPI).

Na posiedzeniu ZOPI rozpatrzono i oceniono Koncepcję Programową z pełnym rozpoznaniem geologicznym budowy drogi ekspresowej S19 na odcinku Babica – Jawornik (wraz z łącznikiem tymczasowym S19 z DK19). Udział w posiedzeniu, głównie za pośrednictwem środków teleinformatycznych, wzięli przedstawiciele GDDKiA, Wykonawcy, organów administracji samorządowej i rządowej oraz instytucji zainteresowanych ocenianym zadaniem inwestycyjnym, a także ekspertów w zakresie osuwisk.

Zakres inwestycji

W Koncepcji Programowej przewidziano budowę drogi ekspresowej S19 o przekroju dwujezdniowym po dwa pasy ruchu w każdym kierunku wraz z:

– węzłem drogowym Strzyżów-Żarnowa (zlokalizowany na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 1931R. Na etapie KP przewiduje się dwa warianty realizacyjne węzła: półkoniczyna lub mieszany),

– łącznikiem tymczasowym drogi ekspresowej S19 z DK19 w m. Jawornik,

– Miejscem Obsługi Podróżnych na wysokości m. Jawornik po stronie lewej (MOP Jawornik kat. I, str. L z rezerwą terenu pod MOP kat. III),

– obiektami inżynierskimi w miejscach przekroczeń przeszkód poprzecznych – 7 estakad, 6 wiaduktów (5 wiaduktów nad drogą ekspresową, 1 pod drogą ekspresową), 3 przejścia dla zwierząt (2 dla zwierząt średnich, 1 dla zwierząt dużych).

Tymczasowy łącznik z DK19

Tymczasowy łącznik z rondem w m. Jawornik jest wynikiem etapowania budowy drogi ekspresowej S19 Babica – Domaradz i podziału zadania na 2 odcinki realizacyjne:

– odc. I Babica – Jawornik (z tymczasowym łącznikiem S19 z DK19)

– odc. II Jawornik – Domaradz

Docelowo, po wybudowaniu odc. II, droga ekspresowa S19 nie będzie łączyła się z DK19 w m. Jawornik. W śladzie tymczasowego łącznika będzie droga gminna służąca także m. in. jako wjazd awaryjny na S19 przez MOP Jawornik dla służb ratowniczych.

Zróżnicowane warunki gruntowe i osuwiska

W związku z tym, że przedmiotowy odcinek drogi ekspresowej S19 będzie przebiegać przez teren różnorodny, charakteryzujący się dużą różnicą przewyższeń i skomplikowany pod względem geologicznym, jednym z elementów KP było rozpoznanie geologiczne podłoża. W ramach Koncepcji Programowej wykonano dokumentację geologiczno-inżynierską (liczba wierceń: 716 szt., łączny metraż wierceń: 11 648 m, głębokość wierceń: do 35,0 m, liczba sondowań: 319 szt., łączny metraż sondowań: 2 272 m, głębokość sondowań: do 12,0 m,) i dokumentację hydrogeologiczną.

Na podstawie uzyskanych wyników badań dokonano oceny warunków geologiczno-inżynierskich pod kątem stopnia skomplikowania (złożoności) podłoża. Na tej podstawie stwierdzono, że w podłożu budowlanym projektowanego odcinka drogi występują zróżnicowane warunki gruntowe (przeważają odcinki o złożonych warunkach gruntowych i skomplikowanych warunkach gruntowych). W oparciu o przeprowadzone prace geofizyczne i geologiczne stwierdzono, że na badanym odcinku występuje 13 obszarów osuwiskowo i predysponowanych osuwiskowo.

Kolejnym etapem prac przygotowawczych do realizacji tego odcinka S19 będzie rozpatrzenie Koncepcji Programowej na posiedzeniu Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (KOPI), a następnie ogłoszenie przetargu na realizację zadania w systemie projektuj-buduj, co planujemy jeszcze w tym roku.

© Posiedzenie ZOPI [Wizualizacja] – rzeszow112.pl
Źródło: https://www.rzeszow112.pl/wiadomosci/2218-posiedzenie-zopi-dla-odc-s19-babica-jawornik

Polub i udostępnij