Podkarpacie

Trwa konkurs „Policjant, który mi pomógł”

Trwa 13 edycja ogólnopolskiego konkursu „Policjant, który mi pomógł”. Organizatorem przedsięwzięcia jest jak zawsze Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. W organizacji konkursu uczestniczy Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji. Inicjatywa ma na celu wyróżnienie policjantów, którzy w szczególny sposób działają na rzecz ochrony ofiar przemocy domowej.

Plebiscyt pod honorowym patronatem Komendanta Głównego Policji odbywa się od 2008 roku. Istota konkursu polega na wyróżnieniu funkcjonariuszy, którzy w ocenie społecznej charakteryzują się wyjątkowym profesjonalizmem w zakresie indywidualnej pomocy osobom pokrzywdzonym przemocą w rodzinie oraz zaangażowaniem w budowanie lokalnego systemu pomocowego w omawianym obszarze.

Kandydatów do konkursu można zgłaszać do 31 maja 2020 roku. Zgłoszenie mogą przesłać zarówno osoby indywidualne, jak i przedstawiciele organizacji społecznych i instytucji  za pomocą elektronicznego formularza podając: dane kontaktowe zgłaszającego, dane policjanta, którego chcielibyście Państwo wyróżnić oraz uzasadnienie tego wyboru. Laureatów konkursu (5 osób) wybiera Kapituła, w skład której wchodzą pracownicy Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, laureaci ostatnich trzech edycji konkursu oraz przedstawiciel Biura Prewencji KGP.

Formularze zgłoszeniowe można nadsyłać na adres: pogotowie@niebieskalinia.pl lub pocztą na adres: „Niebieska  Linia”, 02-121 Warszawa, ul. Korotyńskiego 13.

Formularz można pobrać na stronie: www.policjant.niebieskalinia.pl, gdzie również widnieje regulamin konkursu.

 

Źródło: Podkarpacka Policja

 

Polub i udostępnij