Podkarpacie

Wojewoda Podkarpacki apeluje do personelu medycznego!

Wojewoda podkarpacki Ewa Leniart zwróciła się do lekarzy, pielęgniarek, położnych i fizjoterapeutów z prośbą o zgłoszenie gotowości do podjęcia pracy przy bezpośrednim zwalczaniu epidemii koronawirusa.

Treść pisma:

W związku z pilną potrzebą dodatkowego zaangażowania lekarzy, pielęgniarek i położnych oraz fizjoterapeutów do pracy przy bezpośrednim zwalczaniu epidemii zakażeń wirusem SARS-CoV-2 zwracam się z uprzejmą prośbą o przekazanie Członkom Izby naszego zapytania o gotowość podjęcia się tego zadania, a następnie przekazywanie do urzędu wojewódzkiego zebranych przez Izbę zgłoszeń.

Z uwagi na obecną sytuację proszę o przekazanie ww. zgłoszeń do poniedziałku 20 kwietnia br., do końca dnia, drogą mailową na adres s@rzeszow.uw.gov.pl, a także o ich dalsze sukcesywne dosyłanie urzędowi po tym terminie wraz z napływaniem kolejnych deklaracji.

W przypadku pozytywnego odzewu ze strony środowiska lekarzy, pielęgniarek i położnych oraz fizjoterapeutów, skierowanie do pracy przy zwalczaniu epidemii będzie realizowane na podstawie art. 47 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, z późn. zm.). Proszę w związku z tym o zwrócenie uwagi na warunki określone w art. 47 ust. 3 ustawy wskazujące, które osoby nie podlegają skierowaniu do pracy niosącej ryzyko zakażenia przy zwalczaniu epidemii.

Osoby gotowe podjąć pracę przy bezpośrednim zwalczaniu epidemii zakażeń wirusem SARSCoV-2 mogą uzyskać szczegółowe informacje pod numerem telefonu: 17/8671300 lub kierując zapytania drogą mailową na adres: s@rzeszow.uw.gov.pl

Liczę na pozytywny odzew tych Członków Izby, którzy mogą podjąć się tego zadania.

(ip)

Polub i udostępnij